การเตรียมตัวเมื่อถูกกรมสรรพากรเรียกพบ
การเตรียมตัวเมื่อถูกกรมสรรพากรเรียกพบ
การเตรียมตัวเมื่อถูกกรมสรรพากรเรียกพบ
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สรรพากรเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร และแน่นอนว่าเมื่อกรมสรรพากรได้ขอเข้ามาตรวจสอบหรือเรียกไปพบ หลายๆท่านอาจจะเกิดความกังวลใจ ไม่รู้ว่าควรจะเตรียมตัวหรือรับมืออย่างไรบ้าง จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่า สาเหตุที่สรรพากรเรียกพบนั้นมีหลายสาเหตุ บางทีอาจเรียกเข้าไปเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆเพียงเท่านั้น บทความนี้เราจะมาแนะนำการรับมือเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบเพื่อให้ทุกท่านได้อ่านและนำไปเป็นประโยชน์เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง

 

การเตรียมตัวเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ
การเตรียมตัวเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบการเตรียมตัวเมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ

1. อย่าหลีกเลี่ยง
หลายๆท่านเมื่อทราบว่าถูกสรรพากรเรียกพบ อาจจะตกใจ จนทำอะไรไม่ถูก กลัวจนอาจจะอยากหลบไม่เข้าพบสรรพากร แต่การแสดงตัวจน และแสดงเจตนานั้นเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเรามากกว่าการหลีกหนี ดังนั้นเราควรเข้าพบสรรพากรตามวันเวลาที่จดหมายกำหนด

2. ตรวจสอบจดหมาย
หากมีการส่งจดหมายให้เข้าพบสรรพากร อย่าเพิ่งตกใจหรือกังวลจนเกินไป ให้ทำการตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อนว่าถูกเรียกพบเรื่องอะไร ความผิดร้ายแรงแค่ไหน ผิดจริงไหม หรือเพียงเรียกไปพบเพื่อให้ชี้แจงประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้ได้ตามประเด็น

3. จัดเตรียมเอกสาร
เมื่อทราบถึงประเด็นที่ถูกเรียกแล้ว ให้เราจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อเข้าพบสรรพากร และเตรียมคำตอบให้พร้อมสำหรับประเด็นที่โดนชี้แจงมาในจดหมาย

4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
การลงนามเอกสารใดก็ตาม ควรทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนลงนามทุกครั้ง ไม่ว่าเราจะมีความผิดจริงหรือไม่ เนื่องจากถ้าเราลงนามไปแล้วนั่นหมายถึงเรายอมรับในสิ่งนั้น อาจทำให้เกิดผลเสียในระยะเวลาต่อมา

5. ขอลดเบี้ยปรับ
กรณีที่เรามีความผิดจริงตามที่สรรพากรได้เรียกนั้น เราอาจทำจดหมายยื่นเพื่อขอลดเบี้ยปรับ โดยอาจให้เหตุผลว่า เราไม่ได้มีเจตนาหลบหลีกภาษี อาจมีการคำนวณผิดพลาดหรือไม่เข้าใจทางด้านของกฎหมายมากพอ