รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Web Developer / Web Programmer (Freelancer) มีประสบการณ์
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Web Developer / Web Programmer (Freelancer) มีประสบการณ์
รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Web Developer / Web Programmer (Freelancer) มีประสบการณ์

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รายละเอียดที่เปิดรับ

ตำแหน่ง php Developer/ php Programmer
ตำแหน่ง Python Developer/ php Programmer
ตำแหน่ง Web design / Graphic Designer
ตำแหน่ง C#.Net Developer/ C#.Net Programmer
ตำแหน่ง Java Developer/ Java Programmer

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครมาจริง ๆ

- เพศหญิงและชาย

- การศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- เรียนรู้งานได้เร็ว

- ต้องการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถ

วันทำงาน

สามารถเข้ามาทำงานที่บริษัทได้ 1-2 วัน / สัปดาห์

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามสมัครงาน

โทร : 029417455

อีเมล์ : hr@mdsoft.co.th

ร่วมงานกับเรา