รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ สหกิจ Python, PHP

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รับผิดชอบงาน ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ ช่วยงานพี่เลียง

ทำงานรูปแบบ (L-D-S) เน้นศึกษาเรียนรู้ - ทำงาน - แชร์ความรู้ได้

ใช้ Framework ในการทำงาน (จะคัดเข้าทีมตามความเหมาะสม)

ตัวอย่างมหาลัยที่ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับเรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัด

- อายุไม่เกิน 33 ปี

- ผ่านการเรียนเขียนโปรแกรมมาอย่างน้อย 1 ภาษา

- มีความเข้าใจภาษา SQL เป็นอย่างดี

- สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเเละสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- รับเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือ ฝึกงานไม่ต่ำกว่า 3 เท่านั้น

- เช็คตารางด้านบนก่อนกรอกใบสมัคร และ เขียนแนะนำตัวให้บริษัทได้รู้จักตัวเรามากที่สุด

เงินเดือน

วันละ 200 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

วันทำงาน

ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
(ปัจจุบัน WFH 100%)


ติดต่อสอบถามสมัครงาน


โทร : 0814691480

อีเมล์ : [email protected]

รับพิจารณาเฉพาะกรอกใบสมัครในระบบเท่านั้น

ทุกตำแหน่งทำงาน WFH 100% (ยกเว้นบัญชี)

ร่วมงานกับเรา