รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ สหกิจ Python, PHP
รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ สหกิจ Python, PHP
รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ สหกิจ Python, PHP

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รับผิดชอบงาน ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

ทำงานรูปแบบ L-D-S

ใช้ Framework ในการทำงาน (จะคัดเข้าทีมตามความเหมาะสม)

ตัวอย่างมหาลัยที่ส่งนักศึกษามาฝึกงานกับเรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัด

- อายุไม่เกิน 33 ปี

- ผ่านการเรียนเขียนโปรแกรมมาอย่างน้อย 1 ภาษา

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเเละสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- รับเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษาเท่านั้น

 

เงินเดือน

วันละ 200 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

วันทำงาน

ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามสมัครงาน

โทร : 029417455

อีเมล์ : hr@mdsoft.co.th

ร่วมงานกับเรา