รับสมัครงาน ธุรการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลตำแหน่งงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในเเละภายนอก
- รับผิดชอบงานเอกสารด้าน Customer Service เเละอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในเเละภายนอก
- มีความสามารถในการใช ้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- ยินดีรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์
- สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การเติบโตในสายงาน เมื่อมีประสบการทำงานกับเรา 1-2 ปี สามารถขอปรับย้ายตำแหน่ง เป็น HelpDesk หรือ Business Analyst ต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

- โปรแกรม MS Office ด้านเอกสารและอื่นๆได้ดี

- เพศหญิงและชาย

- การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป

- มีไหวพริบในการทำงาน

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

วันทำงาน

ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 10.00-19.00 น.

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามสมัครงาน


โทร : 0814691480

อีเมล์ : [email protected]

รับพิจารณาเฉพาะกรอกใบสมัครในระบบเท่านั้น

ทุกตำแหน่งทำงาน WFH 100% (ยกเว้นบัญชี)

ร่วมงานกับเรา