รับ สมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานทำคู่มือ  (ปิดรับชั่วคราว)
ปิดรับสมัครชั่วคราว

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ศึกษาข้อมูล ทำเอกสาร คู่มือ ของระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน 35 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย

- จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีไหวพริบดี

- มีความรู้ความสามารถในเรื่อง Microsoft เป็นอย่างดี

- ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์

- สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถ

วันทำงาน

ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

ปิดรับสมัครชั่วคราว

ติดต่อสอบถามสมัครงาน


โทร : 0814691480

อีเมล์ : [email protected]

รับพิจารณาเฉพาะกรอกใบสมัครในระบบเท่านั้น

ทุกตำแหน่งทำงาน WFH 100% (ยกเว้นบัญชี)

ร่วมงานกับเรา