อบรมการสร้างเว็บไซต์สวยด้วย Joomla 3.x
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

อบรมการสร้างเว็บไซต์สวยด้วย Joomla 3.x 
 


รายละเอียดการอบรม

• โครงสร้างไฟล์ใน Joomla

• การใช้งานในส่วนผู้ดูแล

• อธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับ OOP

• โครงสร้าง Class MVC ของ Component

• สร้าง Basic Component

  • โครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์
  • การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
  • อธิบายเรื่องไฟล์ภาษา
  • การสร้างหน้าแสดงรายการข้อมูล
  • การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล

• การสร้าง XML Form

• การสร้าง Sidebar ใน Component

  • การสร้างเมนู
  • การสร้างตัวกรองข้อมูล (Filter)

• การสร้าง Config ของ Component

• อธิบายเรื่อง ACL และการใช้งาน

• การใช้ JTable

  • การสร้าง Class และ function ที่สำคัญ
  • การปรับ controller และ model เลือก extents class เพื่อเพิ่มความสามารถ

• การใช้ Ajax และการส่งข้อมูล JSON

• การสร้าง Component ส่วน Site

• การทำเมนู การแปลงลิงค์สำหรับ SEO การทำตัวติดตั้ง

 

สนใจสำรองที่นั่ง : คลิกลงทะเบียน

New บริการอบรมนอกสถานที่ :

• เหมาะสำหรับผู้เรียนเป็นกลุ่ม หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน

• สามารถกำหนดวันที่อบรม สถานที่ และจำนวนผู้เข้าอบรมได้

สนใจบริการอบรมนอกสถานที่ โทร 08 1619 8579

สอบถามเพิ่มเติม :

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด

โทร : 08 1619 8579

E-mail : [email protected]

แผนที่และการเดินทางมาบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (รายละเอียด)

999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900