อบรมแนะนำ Odoo ERP สำหรับองค์กร
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

อบรมแนะนำ Features odoo ERP สำหรับองค์กร

เหมาะสำหรับผู้ บริหาร และ IT manager เพื่อวางแผนขึ้นระบบ ERP ในองค์กร


รายละเอียดการอบรม

• ภาพรวมในการทำงานของ Odoo

 • รูปแบบหน้าจอการแสดงผลของระบบ: Kanban View, List View, Calendar View
 • การใช้งาน Dashboard
 • แถบเมนู Discuss การใช้งาน Channels และ Direct Massages

• การสร้างข้อมูล User และการกําหนด Access Right

• Company Setting

• User & Employee

• HR (Recrutiment Process), Attendance, Timesheet, Leave Managemant & Expense

 • การสร้างข้อมูลพนักงาน (Employee), ฝ่าย/แผนก (Department) และตําแหน่งงาน (Job Position)
 • การสรรหาพนักงานใหม่ (Recruitment Process)
 • สัญญาจ้างงาน (Contracts) และ Payroll
 • การบันทึกเวลาทํางาน (Attendance)
 • การสร้างใบลา (Leave Management)
 • การเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน (Expense)

• การตั้งค่า/การสร้างข้อมูลที่สําคัญของระบบ

 • สร้างสินคค้า (Product) และหมวดหมู่สินค้า (Product Category)
 • สร้างหน่วยวัด (UOM) และหมวดหมู่หน่วยวัด (UOM Category)

• Contacts, Charts of Account, Taxes, Terms of Payment, UOM, Products, Warehouse & Location

• Workflow การทำงานของ Sales, Purchase, Inventory, Accounting

• Project Management

• งานจัดซื้อ

 • การสร้างข้อมูลผู้จัดจําหน่าย (Suppliers)
 • การสร้างใบขอเสนอราคา (Request for Quotation) และใบสั่งซื้อ (Purchase Orders)

• งานขาย (Sales)

 • การสร้างข้อมูลลูกค้า (Customers)
 • การกําหนดราคาขาย (Price List)
 • การสร้างใบเสนอราคา (Quotations) และใบรายการขาย (Sales Orders)

• คลังสินค้า (Warehouse)

 • สถานที่ (Location) และคลังสินค้า (Warehouse)
 • สร้าง Re-Ordering Rules
 • สร้างยอดยกมาและปรับสต็อค (Physical Inventory)
 • รับสินค้า ส่งสินค้า และขนย้ายสินค้าภายใน

• MRP

• Point of Sales

• Odoo Online

• Website

• เว็บบล็อก


สนใจสำรองที่นั่ง :
คลิกลงทะเบียน

 
New
บริการอบรมนอกสถานที่ :

• เหมาะสำหรับผู้เรียนเป็นกลุ่ม หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน

• สามารถกำหนดวันที่อบรม สถานที่ และจำนวนผู้เข้าอบรมได้

สนใจบริการอบรมนอกสถานที่ โทร 08-1619-8579


สอบถามเพิ่มเติม :

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด

โทร : 08 1619 8579

E-mail : [email protected]

แผนที่และการเดินทางมาบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด (รายละเอียด)

999/95 ซอยพหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อบรม Odoo ออนไลน์