เกี่ยวกับเรา - บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด - บริษัทรับทําเว็บไซต์ ระบบ ERP CRM
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บริษัท M.D.Soft Co.,Ltd.

ชื่อนิติบุคคล : บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 999/95 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เริ่มรวมทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อปี 2554 โดยมีหัวหน้าทีมพัฒนา ประสบการณ์ กว่า 10 ปี
วันที่จดทะเบียนบริษัท : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0-1055-56023-28-9
ที่อยู่เว็บไซต์ : https://www.mdsoft.co.th


ประวัติความเป็นมาของ บริษัท M.D.Soft Co.,Ltd.

      บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เริ่มจากการรวมทีมนักพัฒนาระบบ โปรแกรมเมอร์ ที่ฝันอยากมีอาชีพ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยการพัฒนาระบบสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจให้ลูกค้า เมื่อปลายปี 2554 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เลขทะเบียนนิติบุคคลคือ 0105556023289 บริหารงานโดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในสายงาน กว่า 10 ปี และได้ย้ายสำนักงาน จากสำนักงานเช่าน มาที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อ ปี 2557  โดยบริการของเรา เป็นผู้ให้บริการด้านจดโดเมนเนม, เว็บโฮสติ้ง, พัฒนาระบบ Web Application, พัฒนาระบบ ERP ด้วย OpenERP ตั้งแต่ เวอร์ชั่น 6.1 จนมาเป็น Odoo ในปัจจุบัน, ระบบ CRM สำเร็จรูป และ ปรับแต่งตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้กับลูกค้า สำหรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจของลูกค้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทุกชนิด
  • - ในปีพ.ศ. 2556 ดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และที่ ทำการสำนักงานเลขที่ 999/95 ซอย พหลโยธิน 34 เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และเว็บไซต์บริษัทคือ http://www.mdsoft.co.th
  • - ต่อมา ปีพ.ศ. 2557 ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000,000 บาท

ความหมายของตราบริษัท

- M มีความหมายมาจาก Minder "การเอาใจใส่" เป็นหลักสำคัญในการบริหารงานบริษัทฯ ซึ่งเราไม่เป็นเพียงผู้ให้บริการเท่านั้น เรายังคงเน้นการดูแลเอาใจใส่ทั้งในส่วนของลูกค้า และผลงานที่จะส่งมอบ จะต้องมีการผ่านวงจรการทำงานตั้งแต่ System analyst, Programmer, Tester, Documenter จนให้ได้งานที่ดีที่สุด
- D มีความหมายมาจาก "Developer" การพัฒนา บริษัทเน้นหลักการพัฒนาพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนก่อนการทำงานจริง โดยให้นิยามการทำงาน "Learning ,Sharing และ Doing" ซึ่งนิยามการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญของ "นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software developer)" และ"การไม่เป็นภาระของทีม" คือหัวใจของการทำงานหลักของพนักงานบริษัทฯ ก็เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนางานและผลงานที่จะออกไปสู่ลูกค้าต่อไป
- MD มีความหมายอีกนัย คือ ผู้บริหาร เพราะเราพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารงาน

แผนผังองค์กร