การคิดหักภาษี ณ. ที่จ่ายของเงินเดือน ในกรณีพนักงานขาด ลา มาสาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดไหน
การคิดหักภาษี ณ. ที่จ่ายของเงินเดือน ในกรณีพนักงานขาด ลา มาสาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดไหน
การคิดหักภาษี ณ. ที่จ่ายของเงินเดือน ในกรณีพนักงานขาด ลา มาสาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดไหน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลายคนอาจสงสัยว่าการหักภาษี ณ. ที่จ่ายจะต้องหักอย่างไร หากเป็นมนุษย์เงินเดือนจะถูกหักภาษีหัก ณ. ที่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ และหากว่าพนักงานขาด ลา มาสายล่ะ นักบัญชีจะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากยอดไหนกันแน่

เนื่องจากกรมสรรพากรแจ้งว่ายังไม่มีกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับการหักภาษี ณ. ที่จ่ายของการจ่ายเงินเดือนในกรณีที่พนักงาน ขาด ลาหรือมาสาย ทางกรมสรรพากรจึงจะใช้การพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
จากข้อมูลของกรมสรรพากร พบว่า การหักภาษี ณ. ที่จ่ายของเงินเดือนจะคิดจากเงินเดือนที่เป็นยอดเต็มจำนวน ดังภาพตัวอย่างข้างต้น

 

ข้อมูลเบื้องที่แสดงใน RD Knowledge
ข้อมูลเบื้องต้น

การค้นหาข้อมูลให้เราไปที่หน้าเว็บกรมสรรพากร ดูตรงที่ RD KNOWLEDGE (ล่างสุด) จากนั้นให้เราระบุเลขที่เอกสาร 404615


แม้ว่าการที่พนักงานขาด ลาหรือมาสาย แล้วจะถูกหักเงินเดือนก็ตาม แต่กรมสรรพากรได้ระบุว่าการคิดภาษีหัก ณ. ที่จ่ายจะต้องคิดจากฐานเงินเดือนที่เป็นที่เป็นยอดเต็มจำนวน ไม่สามารถคิดจากเงินเดือนที่ถูกหักการขาด ลา มาสายได้ ไม่ใช่ว่าพนักงานจะขาด ลาหรือมาสายได้ เพราะอาจจะกระทบต่อกระบวนการของการทำงาน และอาจจะผลต่อการพิจารณาการลดเงินเดือนได้อีกด้วย


อ้างอิง
- "ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา '63". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.rd.go.th/272.html
- "RD Knowledge". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : interapp4.rd.go.th/call_center_inter/src/call_main.php
- "หัก ณ. ที่จ่ายพนักงานอย่างไร ก่อนจ่ายเงินเดือน". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : flowaccount.com/blog/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/