รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี - รับนักศึกษาจบใหม่
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี - รับนักศึกษาจบใหม่
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี - รับนักศึกษาจบใหม่

ข้อมูลตำแหน่งงาน

- ทำงานบัญชีของบริษัทครบทุกส่วนงาน 

- บัญทึกบัญชี และ ทำเอกสารการค้าให้กับลูกค้า และ ผู้จัดจำหน่าย ผ่านโปรแกรม ERP

- ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบคำถามระบบบัญชี ทั้งรายละเอียดการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชี พร้อมทั้งนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถึงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่พัฒนา

 
 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครมาจริง ๆ

- เพศหญิงและชาย

- การศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาบัญชี (ยินดีรับนักศึกษา มสธ. ที่กำลังศึกษา)

- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- เรียนรู้งานได้เร็ว

- ต้องการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

- สามารถเขียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

 
 
 

เงินเดือน

16000

วันทำงาน

ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 10.00-19.00 น.

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ติดต่อสอบถามสมัครงาน

โทร : 029417455

อีเมล์ : hr@mdsoft.co.th

ร่วมงานกับเรา