รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Draftsman & Graphic Designer

ข้อมูลตำแหน่งงาน

- สามารถใช้ โปรแกรม CAD หรือมีความรู้พื้นฐาน 2D, 3D, Assembly
- มีความสนใจในการออกแบบสื่อ การตัดต่อวีดีทัศน์ โดนต่อยอดจาก Photoview และ 3D Animation
- มีความสนใจใน Product infographic designer
- มีความสนใจใน CAM เชื่อมต่อโปรแกรม SolidWork 2018 สำหรับควบคุม CNC machine
- มีความกระตือรือร้น และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนด
อายุ : 18-35 ปี
เพศ : ไม่กำหนด
สถานที่ทำงาน : บางนา

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับความสามารถ

วันทำงาน

ทำงาน 6 วัน

สถานที่

บริษัท พีพี ซิสเต็ม จำกัด 49 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 2 สุขุมวิท 70/3 ขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260


ติดต่อสอบถามสมัครงาน


โทร : 0814691480

อีเมล์ : [email protected]

รับพิจารณาเฉพาะกรอกใบสมัครในระบบเท่านั้น

ทุกตำแหน่งทำงาน WFH 100% (ยกเว้นบัญชี)

ร่วมงานกับเรา