ค่าส่วนกลางสำหรับธุรกิจให้เช่าและธุรกิจบริการคืออะไร และค่าใช้จ่ายแบบใดถึงเรียกว่าค่าส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางสำหรับธุรกิจให้เช่าและธุรกิจบริการคืออะไร และค่าใช้จ่ายแบบใดถึงเรียกว่าค่าส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางสำหรับธุรกิจให้เช่าและธุรกิจบริการคืออะไร และค่าใช้จ่ายแบบใดถึงเรียกว่าค่าส่วนกลาง
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ค่าส่วนกลาง คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของโครงการต้องเรียกเก็บจากผู้ที่ใช้พื้นที่ โดยค่าส่วนกลางนั้นมีการจัดเก็บเป็นรายเดือน หรือรายปีก็แล้วแต่ตกลง จำนวนเงินมากน้อยนั้นก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของกิจการเอง โดยบางครั้งอาจคิดตามพื้นที่ตารางเมตรของพื้นที่เช่า นั่นหมายความว่า เจ้าของพื้นที่เช่าขนาดใหญ่จะต้องจ่ายมากกว่าเจ้าของพื้นที่เช่าขนาดเล็ก หรือบางครั้งอาจจะคิดถัวเฉลี่ยในจำนวนที่เท่ากันก็แล้วแต่นโยบายอีกเช่นกัน โดยส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายจากงานบริการ เช่น จัดเก็บขยะ รักษาความปลอดภัย และค่าทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนกลาง เช่น ค่าอุปกรณ์สำนักงาน รวมไปถึงค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา

 

รูปภาพประกอบบทความเรื่อง ค่าส่วนกลางสำหรับธุรกิจให้เช่าและธุรกิจบริการคืออะไร และค่าใช้จ่ายแบบไหนถึงเรียกว่าค่าส่วนกลาง
ค่าส่วนกลาง

 

ซึ่งถ้าหากเป็นธุรกิจให้เช่า เช่น เช่าพื้นที่ตลาด การเช่าห้องชุด หรือเป็นการเช่าห้องพัก หรือคอนโด ลักษณะของค่าส่วนกลางของธุรกิจประเภทนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการ เช่น ค่าทำความสะอาดพื้นที่ ค่าจัดเก็บขยะ รักษาความปลอดภัย และอื่น ๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายบริการจัดการ เช่น เงินเดือนผู้จัดการ เงินเดือนพนักงานบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเรียกเก็บจากผู้เช่าทุกเดือน

ถ้าหากเป็นธุรกิจบริการ เช่น บริการทำความสะอาด บริการปั๊มน้ำมัน เป็นต้น มองว่าไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางใด ๆ เพราะผู้ใช้บริการเพียงแต่จ่ายชำระค่าบริการที่มาใช้บริการในแต่ละรอบ เจ้าของธุรกิจบริการไม่มีหน้าที่เรียกเก็บค่าส่วนกลางจากผู้ใช้บริการอยู่แล้ว

 

ภาษีที่เกี่ยวข้อง
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีการเรียกเก็บภาษี 7% จากค่าสินค้าหรือบริการและจะต้องนำส่งสรรพากร
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ กิจการจะต้องมีการหัก ณ ที่จ่ายค่าบริการที่มียอดมากกว่า 1,000 บาท
3. ภาษีป้าย กรณีมีการจัดทำป้าย เช่น ป้ายชื่อตลาด เป็นต้น
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา)
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าค่าส่วนกลางที่เกิดขึ้นจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ที่เช่าหรือใช้บริการพื้นที่ที่มีระยะเวลานาน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของการเช่าคอนโด เช่าพื้นที่ตลาดหรือเป็นการซื้อบ้านในโครงการที่ต้องมีการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมด้วย โดยรวมแล้วค่าส่วนกลาง คือ ค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ในการจัดการบริการงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเงินสำรองในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือตกแต่งพื้นที่ที่ให้บริการหรือให้เช่า เช่น การซ่อมแซมถนน หรือการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สามารถใช้งานได้

 

 

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo

 

ระบบ Fulfillment พร้อม Implement