การเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่า
การเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่า
การเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่า
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจหอพัก หรือธุรกิจให้เช่าอื่นๆ เริ่มแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากรายได้จากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นค่อนสูงเลยทีเดียว เจ้าของกิจการสามารถเรียกเก็บค่าบริการอื่นๆได้มากมายนอกเหนือจากค่าเช่า ไม่ว่าจะเป็น ค่าจอดรถ, ค่าน้ำ, ค่าไฟ และอื่นๆอีกมากมาย และแน่นอนว่าเมื่อมีรายได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเสียภาษี หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับการเสียภาษีของธุรกิจให้เช่า ในบทความนี้จะขอสรุปการเสียภาษีให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาการทำธุรกิจประเภทนี้

 

ภาพประกอบบทความการเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่า
การเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่า


ประเภทของการเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่า

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  4. ภาษีอากรแสตมป์

 

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ก่อนอื่นจะขออธิบายคำว่าภาษีเงินได้กันก่อน ภาษีเงินได้หมายถึง หากเรามีรายได้ก็จะต้องมีการเสียภาษี ซึ่งจะแบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยการเสียภาษีนั้นจะคำนวณได้ดังนี้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = อัตราภาษี x เงินได้สุทธิ (เงินได้ทั้งหมด - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กำไรสุทธิทางภาษี (รายได้ - ค่าใช้จ่าย) x อัตราภาษี


2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การให้เช่าบ้าน อาคาร หรืออพาร์ทเมนต์ กฎหมายได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากกิจการมีรายได้จากค่าบริการอื่นๆเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ก็จำเป็นที่จะต้องทำการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน และเมื่อจดทำเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการจะต้องทำการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า, ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า และจัดทำรายงานภาษีซื้อ

3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดินนี้จะทำการเก็บจากค่าเช่า โดนจะมีอัตราภาษี 12.5% ของค่าเช่า ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากดังนั้นจึงจะขอแนะนำให้เจ้าของธุรกิจทำการแบ่งสัญญาเช่าออกเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

4. ภาษีอากรแสตมป์

เจ้าของกิจการจะต้องชำระอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อวงเงินค่าเช่า 1,000 บาท

พอจะเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีสำหรับธุรกิจให้เช่ากันบ้างแล้วใช่ไหมคะ การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจำเป็นจะต้องทำการศึกษาให้ดีก่อนจะทำการลงทุนนะคะ และสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่อยากให้การบริหารกิจการเป็นไปได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึ้น เรามี Component MDRental ตัวช่วยในการบริหารงานสำหรับธุรกิจให้เช่ามาแนะนำ component ตัวนี้จะช่วยให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo

 

ระบบ Fulfillment พร้อม Implement