การบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับธุรกิจบริการสามารถบันทึกได้ง่ายบนระบบ ERP
การบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับธุรกิจบริการสามารถบันทึกได้ง่ายบนระบบ ERP
การบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับธุรกิจบริการสามารถบันทึกได้ง่ายบนระบบ ERP
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การบันทึกบัญชีค่าธรรมเนียม (Fee) บนระบบ ERP สำหรับธุรกิจบริการ

          ในปัจจุบันในการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ธุรกิจจะต้องมีการดำเนินการเสียค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าบริการขนส่ง ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ธุรกิจจะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 

          โดยระบบ ERP สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจจัดงานเลี้ยง มีการแจ้งหนี้กับลูกค้า เมื่อลูกค้ามีการโอนเงินเข้าบัญชีอาจเกิดค่าธรรมเนียมในการโอนได้ ดังนั้น ในการบันทึกเข้าระบบรับชำระเงินจากลูกค้า ธุรกิจสามารถบันทึกเงินส่วนที่ขาดหรือเกินจากยอดเงินที่ลกค้าโอนเงินมา เข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในขายและบริการ หรืออาจตั้งบัญชีสำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ เพื่อสามารถบันทึกเงินส่วนนั้นได้ จะทำให้การจ่ายเงินถูกต้องได้ (Full Reconcile) 

          ไม่ว่าธุรกิจบริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ ก็สามารถบันทึกบัญชีได้ง่าย และสะดวกในการดำเนินงานของฝ่ายบัญชี ทำให้ประหยัดเวลาในการบันทึกแยกในส่วนต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นได้ ซึ่งระบบ ERP ได้ตอบโจทย์ในการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้เป็นอย่างดี  

          ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP ทางบริษัทของเรายังมีโปรแกรมที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการภายใน ธุรกิจบริการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo