ระบบ Petty Cash (เพ็ตตี้ แคช) ใน ERP (อีอาร์พี)
ระบบ Petty Cash (เพ็ตตี้ แคช) ใน ERP (อีอาร์พี)
ระบบ Petty Cash (เพ็ตตี้ แคช) ใน ERP (อีอาร์พี)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 "
ระบบ Petty Cash ใน ERP

 

ระบบ Petty Cash (เพ็ตตี้ แคช) ใน ERP (อีอาร์พี)

เงินสดย่อย (Petty Cash)

      เงินสดย่อย หมายถึง เงินสดจำนวนหนึ่งที่กิจการกำหนดขึ้นไว้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งไม่สามารถจ่ายเป็นเช็คได้ หรือไม่สะดวกในการเขียนเช็คสั่งจ่าย ซึ่งเมื่อเกิดรายการนั้นขึ้นแล้วกิจการมีความจำเป็นที่จะต้องรีบจ่ายทันที เช่น ค่ารับรอง ค่าไปรษณีย์ ค่าพาหนะ ซึ่งเงินสดย่อยนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานการเงิน หรือพนักงานบริษัทคนใดคนหนึ่งก็ได้ เรียกว่า “ผู้รักษาเงินสดย่อย”

ระบบเงินสดย่อย ที่ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้พัฒนาขึ้นมารองรับการใช้งานได้เต็มรูปแบบ ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุม เช่น

 

ระบบ Petty Cash (เพ็ตตี้ แคช) ใน ERP (อีอาร์พี)
หน้าจอในระบบ ERP
  • หน้าจอการทำงานที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้
  • สามารถดึง ใบแจ้งหนี้ ที่ยังค้าง ของเจ้าหนี้ มาจ่ายชำระที่เงินสดย่อยได้ (หมายเลข 1)
  • สามารถเพิ่มรายการภาษีซื้อ ในกรณีที่การจ่ายเงินสดย่อยได้รับใบกำกับภาษี เพื่อให้ออกในรายงานภาษีซื้อ (หมายเลข 2) 
  • สามารถเพิ่มรายละเอียดรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่การจ่ายเงินมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ และ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองจากระบบเงินสดย่อยได้ (หมายเลข 3)

ซึ่งในระบบ ERP (อีอาร์พี) ได้มีฟีเจอร์ Expense (เอ็กเพน) สำหรับเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน ก็จะฟังก์ชั่นการใช้งานที่ยังไม่ครบคลุมมากนัก

ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย ยกตัวอย่างเช่น การออกเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ใบสำคัญต่าง ๆ, รายงานภาษีซื้อ - ขาย, รวมไปถึงงบการเงินต่าง ๆ ทางบริษัทก็ได้มีการจัด อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ซึ่งสามารถที่จะทำการ ลงทะเบียน เพื่อทำการเข้าอบรม เพื่อทำความรู้จักกับ OpenERP หรือ Odoo แล้วสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมเพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo