ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประเภทจัดอบรมสัมมนา
ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประเภทจัดอบรมสัมมนา
ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประเภทจัดอบรมสัมมนา

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

 

ระบบ CRM ธุรกิจอบรมสัมมนา
ระบบ CRM กับธุรกิจประเภทจัดอบรมสัมมนา

 

ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประเภทจัดอบรมสัมมนา

ระบบ CRM กับองค์กรธุรกิจมีข้อดีอย่างไร ?

        สำหรับระบบ ระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม กับกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงกับธุรกิจของเรามากที่สุด เพิ่มความน่าเชื่อถือระหว่างลูกค้าและองค์กรธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันระบบ CRM มีการเข้าถึงทุกประเภทธุรกิจเพราะว่ามีการแข่งขันกันทำนวนมาก CRM จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและบริหารงานลูกค้าไม่เว้นแต่ธุรกิจประเภทจัดอบรมสัมมนา ที่นำระบบ CRM เข้าไปใช้ได้อย่างลงตัว

        การนำระบบ CRM เข้ามาบริหารธุรกิจประเภทจัดอมรมสัมมนาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการทำงานภายในและช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายอย่างการนำระบบเก็บข้อมูลมาเพื่อใช้ภายในองค์กรซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการได้ หรือจะเป็นระบบสมาชิกที่จำเป็นกับการจัดอบรมอย่างมากเช่น ระบบสมาชิกเพื่อจัดส่งข่าวสาร หรือเชิญชวนผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหลักสำคัญของธุรกิจและนอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆอย่างระบบส่งเมลหาลูกค้าเพื่อตอบรับการเข้าอบรม หรือข้อมูลสอบถาม ร้องเรียน แนะนำ ติชม ผ่านทางเมลทั้งกรณีลูกค้าทั่วไปและลูกค้าพิเศษ และสรุปข้อมูล การรับเรื่องการติดตาม แสดงเป็นกราฟ ซึ่งระบบ CRM จะครอบคุมการทำงานทุกส่วนของงานอบรมช่วยลดระยะเวลาและช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจจัดอบรมสัมมนาถึงจะไม่เป็นธุรกิจที่มีการทำงานไม่ซับซ้อนมาก แต่ระบบ CRM ก็สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรได้อย่างดี

        สำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบ CRM หรือธุรกิจใหม่ที่ต้องเพิ่มลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ CRM และซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงระบบ CRM เชื่อมกับระบบ ERP ทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ มีบริการดูแลเว็บไซต์ ระบบ CRM นอกจากนี้ยังมีบริกาณอื่นๆ เช่น ระบบ ERP CRM POS ระบบเว็บบอร์ด ออกแบบเว็บไซต์ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณในยุคดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผลงานที่ผ่านมาสามารถดูได้จากตัวอย่างลูกค้าของบริษัทซึ่ง สอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ดพัฒนาระบบ CRM