การนำเข้าข้อมูลจำนวนมากจากไฟล์ XLS หรือ XLSX
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

            การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นอกจากจะมีกระบวนการทำงานที่เป็นพื้นฐานอย่าง เพิ่ม แก้ไข ค้นหา ลบ แล้ว
ระบบฐานข้อมูลบางตัวยังพัฒนาให้สามารถนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ ได้ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
ไม่ต้องเพิ่มข้อมูลทีละรายการให้เสียเวลา ในบทความนี้จึงจะขอพูดถึงการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel
ซึ่งไฟล์มีทั้งเวอร์ชั่นเก่าที่เป็นนามสกุล xls หรือเวอร์ชั่นใหม่นามสกุล xlsx ควรจะทำให้ครอบคลุมทั้ง 2 นามสกุล
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน
           1. สร้างฟอร์มสำหรับอัพโหลดไฟล์ มีการตรวจสอบไฟล์ว่าเป็นไฟล์ Excel หรือไม่
           2. อัพโหลดไฟล์เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Temp (ที่เก็บไฟล์ชั่วคราว)
           3. ใช้ Libraries สำหรับอ่านไฟล์ Excel จัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้ง่าย
           4. นำเข้าข้อมูลโดยการแบ่งช่วงการทำงาน เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมาก การเขียนคำสั่งจึงเน้นที่ความเร็ว
           5. มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลซ้ำในระบบระหว่างที่นำเข้าข้อมูล
 
สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ การแจ้งเตือน ใน Google sheet , การนำไฟล์เอกสาร Word อัพลง Google Docs เพื่อใช้งานร่วมกัน

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP ระบบจัดการด้วย Odoo