ก่อนจะเริ่มใช้งานระบบ ERP ใน OpenERP มาทำความรู้จักกับโมดูลหลักของ OpenERP กัน
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ทำความรู้จักกับโมดูลหลักในระบบ ERP ของ OpenERP

ก่อนจะเริ่มใช้งานระบบ ERP ใน OpenERP มาทำความรู้จักกับโมดูลหลักของ OpenERP กัน

ก่อนจะเริ่มใช้งานระบบ ERP (อีอาร์พี) ใน OpenERP คุณรู้แล้วหรือยังว่า OpenERP นั้น มีโมดูลหลักอะไรให้คุณสามารถนำไปใช้ได้บ้าง ลองมาทำความรู้จักกับโมดูลพื้นฐานใน OpenERP เวอร์ชั่น 7 กันก่อนดีกว่า
1.โปรแกรมจัดการลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationship Management)
            CRM โปรแกรมบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยติดตามโอกาสที่ดีที่สุดในงานขาย สามารถปรับแต่งวงจรงานขายได้ตามความต้องการ รวมทั้งแคมเปญทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายให้มีประสิทธิภาพ ในรุ่นที่ 7 นี้จะความแตกต่างจากรุ่นก่อนๆ คือ สามารถบ่งบอกสถานะในโอกาสทางการขายได้อย่างชัดเจนขึ้นด้วยแถบสถานะ เมื่องานนั้นๆ ประสบความสำเร็จเกิดความล้มเหลวจะมีตัวเลือกให้เลือก อีกทั้งความสวยงามและลูกเล่นอื่นๆ อีกมาก
2. โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน (Point of sale)
            Point of Sale หรือ POS คือ ปรแกรมที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการขายและข้อมูลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ โดยจะอำนวยความสะดวกให้กับการขาย สินค้าหน้าร้าน โดยจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการคำนวณราคาสินค้า การคำนวณเงินทอน การคำนวณส่วนลด การตัดยอดสินค้าในคลัง การพิมพ์ใบเสร็จ การอ่านบาร์โค้ด รวมไปถึงการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะนำไปวิเคราะห์ยอดขายในโมดูลของระบบ OpenERP โดยทั่วไปแล้ว POS จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ต การอ่าน แถบแม่เหล็ก หรือ นำหลายๆ เทคโนโลยีมาผสมผสานกัน โดยทั่วไปแล้ว ระบบ POS นั้นจะมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ๆ อยู่ 2 กลุ่มคือ การขายปลีก และ การบริการ เช่น ร้านอาหาร บาร์ และโรงแรม
3. โปรแกรมบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
         Project Management คือโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการโปรเจ็คต่างๆ ในบริษัท จะช่วยในการวางแผนการทำงานต่างๆ ไปจนสิ้นสุดโครงการนั้นๆ รวมไปถึงวิเคราะห์การใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละโครงการ ในโมดูลนี้จะรวมไปถึงการบริหารสัญญาของโครงการนั้นด้วย
4.โปรแกรมบัญชี (Accounting and Finance)
            Accounting and Finance โปรแกรมที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ทั้งค่าเงินเดือน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ ในโปรแกรมนี้นอกจากจะควบคุมค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถติดตามเรื่องใบแจ้งหนี้ของ Customer และ Supplier การชำระเงินของ Customer ซึ่งรูปแบบของการชำระเงินสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ Accounting and Finance ยังรองรับสกุลเงินหลากหลายสกุลเงิน รวมไปถึงสกุลเงินบาทในประเทศไทย โปรแกรมบัญชียังมีความยืดหยุ่นสามารถนำไปบูรณาการให้เข้ากับบริษัทของคุณได้ อย่างดีเยี่ยม
5.โปรแกรมบริหารจัดการงานขาย (Sales Management)
            Sales Management เป็นโปรแกรมที่ทำตั้งแต่การออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ การออกใบแจ้งหนี้ และการจ่ายชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
6. โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Warehouse Management)
            Warehouse Management เป็นระบบจัดการสินค้าคงคลัง ช่วยให้การจัดการที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างง่ายดาย เป็นการจัดการคลังสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า (สินค้าที่เข้ามาและออกไป)
7. โปรแกรมการผลิต MRP (Manufacturing)
            การผลิต MRP Manufacturing ระบบ ERP ที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมห่วงโซ่อุปทานตามความใช้งานของแต่ละบุคคล การสร้างตารางการผลิต สำหรับในโรงงาน จะใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการขั้นตอนการผลิต
8. โปรแกรมการซื้อสินค้า (Purchase Management)
            Purchase Management เป็นโปรแกรมบริหารจัดการซื้อสินค้า ช่วยติดตามใบเสนอราคาจาก Supplier นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้และติดตามการรับสินค้าที่สั่งซื้อได้ สามารถจัดการกับการส่งมอบเพียงบางส่วนและติดตามรายการคงค้างที่ยังไม่ได้ ส่งมอบสินค้าจาก Supplier
9. โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
            Human Resources โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช่วยจัดการในเรื่องของทรัพยากรบุคคล เช่น ประวัติพนักงาน ทักษะการทำงาน ที่อยู่ ฯลฯ
10. โปรแกรมเครือข่ายสังคม (Social Network )
            Social Network จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทั้งบุคคลภายใน (พนักงาน,ผู้จัดการ,....) และบุคคลภายนอกองค์กร (ซัพพลายเออร์,ลูกค้า,....) สามารถโต้ตอบข้อความได้ทันทีทันใด สามารถจัดกลุ่มผู้รับจดหมายเมื่อมีการส่งข้อความ,อีเมล์ จะมีการเเจ้งเตือนเมื่อมีข้อความบนหน้าจอของผู้ใช้งาน ในการใช้งานจะมีลักษณะคล้ายๆ กับการใช้งานอีเมล์ทั่วไป
11. โปรแกรมจัดการงาน Event (Events Organisation)
            Events Organisation เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึก กิจกรรมต่างๆ คำอธิบายของกิจกรรม การวางแผนต่างๆ การส่งคำเชิญและการสมัคร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเหตุการณ์ การตรวจสอบที่นั่ง/สมาชิกน้อยสุดมากสุดในกิจกรรม ในโปรแกรมนี้สามารถสร้างประเภทของกิจกรรม การระบุเงื่อนไขต่างๆ เช่น สมาชิกขั้นต่ำของแต่ละกิจกรรม วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุดของกิจกรรม สมาชิกท่านใดที่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถคลิ๊กยืนยันได้จาก หน้าโปรแกรมของตนเองได้เลย
12. โปรแกรมมื้ออาหารกลางวัน (Lunch Orders)
            Lunch Orders การสั่งอาหารกับซัพพลายเออร์ ในเวอร์ชั่น 7.0 นี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถสั่งอาหารบนโปรแกรมกับซัพพลายเออร์ได้ ในโปรแกรมจะมีให้เลือกรายการอาหารและจำนวนที่ต้องการ หลังจากนั้นโปรแกรมจะคำนวณราคาให้เสร็จสิ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้โปรแกรม
13. โปรแกรมบริหารจัดการรถยนต์ (Fleet Management)
            Fleet Management โปรแกรมจัดการยานพาหนะขององค์กร คำนวณค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นกับรถแต่ละคัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แสดงจำนวนระยะทางที่ใช้ แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะแต่คัน
14.การตั้งค่าและการใช้งานอื่นๆ

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ แผนผังขั้นตอนการซื้อ - ขาย ใน OpenERP , ขั้นตอนการซื้อและขายใน OpenERP


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo