ระบบ ERP (อีอาร์พี) ยังน่าลงทุนหรือไม่ ในยุคปัจจุบัน
ระบบ ERP (อีอาร์พี) ยังน่าลงทุนหรือไม่ ในยุคปัจจุบัน
ระบบ ERP (อีอาร์พี) ยังน่าลงทุนหรือไม่ ในยุคปัจจุบัน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 "
ระบบ ERP ยังน่าลงทุนหรือไม่ ในยุคปัจจุบัน

 

ระบบ ERP (อีอาร์พี) ยังน่าลงทุนหรือไม่ ในยุคปัจจุบัน

      ในปัจจุบันงานส่วนใหญ่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้ระบบ ERP (อีอาร์พี) อยู่แล้ว ด้วยเหตุที่ระบบ ERP นั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดของธุรกิจได้ จึงจะมาแนะนำเสนอเรื่องระบบ ERP ยังคุ้มหรือไม่กับการลงทุนในยุคปัจจุบัน

      ระบบ ERP นั้นคือ ระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรต่างๆ ทางธุรกิจ โดยเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น งานบัญชี การเงิน ทรัพยากรบุคคล ระบบการผลิต และการกระจายสินค้า ข้อดีของการมีระบบ ERP คือ ทำให้องค์กรทราบแหล่งที่มาของทรัพยากรหรือข้อมูล ได้ชัดเจน และส่งต่อไปให้ยังฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานต่างๆ กระทำได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ทดแทนงานต่างๆ ในระบบ ดังนั้น หน้าที่หลักของ ERP คือ การบริหารทรัพยากรหรือข้อมูลขององค์กร

ERP ที่มีอยู่ในตลาด แบ่งออกเป็น

  • Software (ซอฟท์แวร) สำเร็จรูป เช่น SAP (แซบ), Oracle (ออราเคิล), Microsoft (ไมโครซอฟท์) เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเจ้าใหญ่ที่มีระบบชัดเจน ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ทำให้ใช้เวลา Implement (อิมพลีเม้น) ไม่มากนัก เพราะไม่ต้องเขียนใหม่ มีข้อดีคือเป็น software ที่เข้มแข็ง มีทีม Implement ที่เชื่อถือได้ แต่ด้วยราคา หากลูกค้าใช้งานไม่ครบทุกฟังก์ชั่น ก็อาจเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
  • OpenSource (โอเพ่นซอส) ERP เช่น Odoo (โอดู), ERPNext (อีอาร์พีเน็ก), Dolibarr (ดอลิบา) เป็นต้น พวกนี้เป็นระบบที่ต้องมีการปรับจูน เขียนโค้ด และออกแบบเพิ่มเติมให้เข้ากับระบบหน้างานของลูกค้า มีข้อดีคือ Flexible (เฟกิสิเบิ้ล) สามารถยกเลิก หรือเขียนโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเข้าไปในระบบได้ ราคาก็น่ารัก ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของงาน
  • Customized (คัสตอมไมซ์) ERP ซึ่งคือการสร้างระบบ ERP ขึ้นมาเอง โดยการจ้าง Software Developer (ซอฟท์แวร์ เดเวรอบเป้อ) อาจทำแบบ In-house (อินเฮ้า) หรือ Outsource (เอ้าซอส) ก็ได้ ข้อดีคือ ได้ระบบที่ตรงตามใจขององค์กร ราคาถูก แต่ใช้เวลานานและมีความเสี่ยงกรณีลูกจ้างลาออก

      บทสรุประบบ ERP ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ต้องวางความคาดหวัง และเป้าหมายการใช้งานให้ชัดเจน ก่อนจะคัดเลือก ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เพื่อดูว่าเงินลงทุนที่ลงไปนั้นคุ้มค่า และตอบโจทย์ธุรกิจจริงหรือไม่ โดยที่ต้องมองหา Solution (โซรูชั่น) อื่นๆ มาเปรียบเทียบด้วย เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้องค์กรต่อไป

ทั้งนี้ทาง บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย สามารถตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ต้องการจะใช้งานได้ทุกรูปแบบ ทางบริษัทก็ได้มีการจัด อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ซึ่งสามารถที่จะทำการ ลงทะเบียน เพื่อทำการเข้าอบรม เพื่อทำความรู้จักกับ OpenERP หรือ Odoo แล้วสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมเพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร ตัวอย่างลูกค้า หรือ โทร 08-1619-8579 หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo