Hardware ฮาร์ดแวร์ และ Software ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม
Hardware ฮาร์ดแวร์ และ Software ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม
Hardware ฮาร์ดแวร์ และ Software ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

Hardware ฮาร์ดแวร์ และ Software ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม

Hardware ฮาร์ดแวร์ และ Software ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม
Hardware ฮาร์ดแวร์ และ Software ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบ CRM ซีอาร์เอ็ม

    CRM (ซีอาร์เอ็ม) เป็นระบบที่ให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยจะรวมถึงการปรับปรุงกิจการ ความสม่ำเสมอ ความต่อเนื่อง ความสะดวกในทุกช่องทางการติดต่อ ต้องมีการพิจารณาการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีผลกับงานติดต่อลูกค้าทั้งในส่วน Front-Office และ Back-Office ในขณะที่จำนวนลูกค้ามีมากขึ้น ข้อมูลลูกจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และขั้นตอนการทำงานสลับซับซ้อนขึ้น ธุรกิจจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีด้าน IT (ไอที) ที่เหมาะสมมาสนับสนุน ดังนี้

     1. เทคโนโลยีด้าน Hardware (ฮาร์ดแวร์) ประกอบด้วย
        - แบบ Client/Sever หรือ Host-Based
        - Network and Remote Access
        - The Size of the Application

     2. เทคโนโลยีด้าน Software (ซอฟต์แวร์) ประกอบด้วย
        - Client/sever หรือ Host-Based Software
        - Information Management การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม
        - Integration ความสามารถในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมหรือระบบอื่นขององค์กร และความยากง่ายในการทำงาน
        - Configurability การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบสามารถทำได้หรือไม่ระดับใด และใครเป็นผู้ทำ

     ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจอยู่ในรูแบบ E-Business CRM (อี บิสสิเนส) จึงมีการพัฒนาเป็น eCRM (อีซีอาร์เอ็ม) ซึ่ง ต้องรวมถึง Internet (อินเทอร์เน็ต) และ Intranet (อินทราเน็ต) ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไว้ด้วยกัน Software CRM (ซอฟต์แวร์ ซีอาร์เอ็ม) จะสนับสนุนการทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงาน (Operatinal) และการวิเคราะห์ (Analytical) ทั้ง 2 ส่วนจะทำงานประสานกัน โดยอาศัยข้อมูลจากมาร์ทข้อมูล (Data Mart) คลังข้อมูล (Data Warehouse) และเหมืองข้อมูล (Data Mining)

     ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBBพัฒนาระบบ CRM