ระบบ CRM กับการบริหารงานบุคคล
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ระบบ CRM กับการบริหารงานบุคคล (การสร้างความสัมพันธ์ของความพึงพอใจลูกค้ากับความพึงพอใจของพนักงาน)

 

ระบบ CRM กับการบริหารงานบุคคล (การสร้างความสัมพันธ์ของความพึงพอใจลูกค้ากับความพึงพอใจของพนักงาน)
ระบบ CRM กับการบริหารงานบุคคล (การสร้างความสัมพันธ์ของความพึงพอใจลูกค้ากับความพึงพอใจของพนักงาน)

ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) หรือ Customer Relationship Management (คัทโทเทอร์ รีเลชั่นชิฟ เมเนสเม้น) หรือที่เรียกว่า ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของ ลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ให้ลูกค้ามีความรู้สึกผูกพันธ์กับสินค้า,บริการ หรือองค์กรของเรา เมื่อลูกค้าเค้ามีความผูกพันธ์ในทางที่ดีกับเราแล้วละก็ลูกค้านั้นไม่คิดที่ จะเปลี่ยนใจไปจากสินค้าหรือบริการของเรา ทำให้เรามีฐานลูกค้าที่มั่้นคง และนำมาซึ่งความมั่นคงของบริษัท

     การสร้างความสัมพันธ์ความพึงพอใจกับลูกค้า จะเกิดจากเพียงเพราะ ผู้บริหารนำนำระบบเข้ามาใช้งาน หรือปล่อยให้หน้าที่ของระบบเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ จริงๆ เเล้วมันจะสำเร็จได้ต่อเมื่อทุกคนในองค์กรร่วมมือ เช่น ถ้าพนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจในผลิตภัฑณ์เเละการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะออกมาให้เห็นถึงความใส่ใจในการบริการ

ยกตัวอย่างโปรแกรมระบบ CRM (Customer Relation Management) สำเร็จรูป
โปรแกรม ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบ CRM หรือระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น , เพิ่มโอกาสในการขาย , เพิ่มคุณภาพในการให้บริการมีลูกค้าทำให้เกิดเพิ่มความน่าเชื่อถือตลอดจนไป ถึงการครองใจลูกค้าได้อีกด้วย เนื่องจากโปรแกรมระบบ CRM สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน จะช่วยในด้านการขาย การตลาด การบริการอย่างมืออาชีพ

โดยส่วนมากเเล้วโปรแกรม CRM สำเร็จรูปจะมีระบบต่างๆ ดังนี้
     ระบบการตลาดอัตโนมัติ (marketing)
     ระบบการจัดการข้อมูลการรณรงค์ (Campalgm management)
     ระบบการขาย (Sale Automation)
     ระบบการจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ (Lead management)
     ระบบการจัดการลูกค้า (Customer management)
     ระบบจัดการจัดการเรื่องการติดต่อ (Contact management)
     การบริหารฐานกิจกรรม (Activtie management)
     ระบบการจัดการงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า (Task management)
     ระบบการออกรายงาน (Report & Segment)
     ระบบการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel management)
     ระบบเชื่อมโยงโปรแกรมหรือระบบอื่นขององค์กรเขามาใช้งาน (intergrated management)

     ซึ่งจะเห็นได้ว่า องค์กรหรือธุรกิจสามารถจัดการแบ่งภาระหน้าที่ของพนักงานให้เข้ามาอยู่เป็น ระบบได้ สมมุติว่ามี ลูกค้าติดต่อเข้ามา ขั้นตอนเเรก เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบ
ระบบการจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ (Lead management) หลังจากนั้น พนักงานสามารถ add follow ฝ่ายขายเพื่อทำการนำเสนอสินค้าหรือบริการตามข้อมูลที่ได้
ตลอดจนฝ่ายการ ตลาดหรือผู้บริหารสามารถสามารถจะนำข้อมูลการติดต่อการทำงานของพนักงานในระบบ มาวิเคราะห์การขาย การคาดการรายได้ หรือนำมาปรับปรุง ได้อีกด้วย

     ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB