ระบบ e-CRM สานสัมพันธ์ลูกค้าด้วย ระบบเชื่อมต่อ GPX เข้ากับ Google Map
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

e-CRM - สานสัมพันธ์ลูกค้าด้วย ระบบเชื่อมต่อ GPX เข้ากับ Google Map

e-CRM สานสัมพันธ์ลูกค้าด้วย ระบบเชื่อมต่อ GPX เข้ากับ Google Map

e-CRM - สานสัมพันธ์ลูกค้าด้วย ระบบเชื่อมต่อ GPX เข้ากับ Google Map

     ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการพัฒนารูปแบบ เป็น E-Business ซึ่ง ระบบ CRM ก็เช่นเดียวกันมีการพัฒนาเป็น e-CRM มันก็คือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทาง internet มีการผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการขายสินค้าหรือบริการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า รักษาลูกค้าไว้และสร้างกำไรสูงสุดจากลูกค้า

ข้อดีคือ ความสามารถในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถประเมินความต้องการของลุกค้าล่วงหน้าได้

     นั้นก็เป็นเพราะคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM เพื่อให้การ ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด เเละการทำงานของ e-CRM ยังรวมถึงลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นอีกจุดหนึ่ง นั่นคือการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ในการรับข้อมูลที่ตัวเองสนใจ และทันต่อเหตุการณ์

     เเน่นอนว่า e-CRM ต้องมาพร้อมกับระบบที่ฉานฉลาด อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ทันต่อเหตุการณ์ เเล้วทำอย่างไรถึงจะติดตามผลการนำเนินงานได้ เราก็จะต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานบริการหลังการขาย สมมุติตัวอย่าง บริษัทเราผลิตเเละจัดจำหน่ายรถยนต์ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากเราไป บริษัทจะมีบริการหลังการขาย เช่น การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน , การบริการเช็คซ่อมบำรุงเครื่อง ให้กับลูกค้าถึงที่บ้าน โดยนำเอาข้อมูลการซื้อส้นค้าจากลูกค้ามาวิเคราะห์ เมื่อไหร่ถึงสมควรจะออกให้บริการตามระยะเวลาของสินค้า ที่นี่ในส่วนของบริษัทก็จะต้องมีการวิเคราะห์หรือติดตามผลการทำงานของพนักงานที่จะออกปฎิบัติงาน เช่น ระบบเชื่อมต่อ GPX เข้ากับ Google Map เพื่อให้ทราบถึงพิกัดที่พนักงานจะออกปฏิบัติงาน หรือ สามารถดูได้ว่า บริเวณนั้นมีลูกค้าที่จะต้องให้บริการอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้ได้ความสะดวกในการติดตามผลการปฎิบัติงาน สามารถอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ การใช้งานเว็บบอร์ดในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

สามารถสอบถามบริการจากทางบริษัทได้ที่ www.mdsoft.co.th/support


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB