โปรแกรมระบบ CRM - Customer Relation Management สำเร็จรูป
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โปรแกรมระบบ CRM หรือ Customer Relation Management สำเร็จรูปโปรแกรมระบบ CRM หรือ Customer Relation Management สำเร็จรูป

 โปรแกรมระบบ CRM หรือ Customer Relation Management สำเร็จรูป

     โปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) หรือ Customer Relationship Management (คัทโทเทอร์ รีเลชั่นชิฟ แมเนจเม้นท์) คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาระบบ CRM หรือระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น , เพิ่มโอกาสในการขาย , เพิ่มคุณภาพในการให้บริการมีลูกค้าทำให้เกิดเพิ่มความน่าเชื่อถือตลอดจนไป ถึงการครองใจลูกค้าได้อีกด้วย เนื่องจากโปรแกรมระบบ CRM สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน จะช่วยในด้านการขาย การตลาด การบริการอย่างมืออาชีพ

ยกตัวอย่าง โปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) เช่น

      ระบบจัดการเเละบริหารข้อมูลลูกค้า ตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นชื่อลูกค้า ชื่อบริษัท เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เว็บไซต์ (Website) จนถึงข้อมูลที่พนักงานมีการติดต่อกับลูกค้าต่าง ๆ ซึ่งจะบันทึกความสัมพันธ์กันหรือการติดต่อที่ผ่านมาเอาไว้ ทำให้เราสามารถวางเเผนการติดต่อเป็นช่องทางนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
     นอกจากนั้นเราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เเละพัฒนาสินค้าเเละบริการให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น ส่วน ของระบบ CRM ในส่วนการบริหารข้อมูลลูกค้าในลักษณะตามตัวอย่างนี้ทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด มีบริการพัฒนาระบบ CRM โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ ที่นี่

ตัวอย่าง โปรแกรมระบบ CRM ระบบจัดการเเละบริหารข้อมูลลูกค้า

     ระบบจัดคัดเเยกเกรดหรือประเภทลูกค้าได้อย่างชัดเจน
     การ คัดแยกหรือคัดกรองนี้จะช่วยให้บริษัทประมาณการลูกค้าเเต่ละบุคคลหรือบริษัท ได้ว่าเราควรจะนำเสนอสินค้าเเละบริการให้เหมาะสมกับเกรดของเเละละเกรด ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน เสนอขายสินค้าเเละบริการต่างๆ รวมไปถึงให้ส่วนลดต่างๆ หรือเเม้เเต่การกำหนด เงื่อนไขการชำระเงินให้กับกลุ่มของลูกค้าในเกรดที่เป็นลูกค้าประจำอีกด้วย

ตัวอย่าง โปรแกรมระบบ CRM ระบบจัดคัดเเยกเกรดหรือประเภทลูกค้าได้อย่างชัดเจน

     ระบบจัดการเเละบริหารงานบริการลูกค้า การบันทึกข้อมูลการซื้อขายจะช่วยให้พนักงานสามารถ ค้นหาข้อมูลลูกค้าหรือบริษัทที่มีการติดต่อเข้ามาว่าเคยซื้อสินค้าหรือ บริการของบริษัทใดไปบ้าง เพื่อจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการนำเสนอซึ่งตรงนี้จะทำให้เราเสนอขายหรือ ให้การบริการลูกค้าได้อย่างถูกจุด ซึ่งในส่วนของงานบริการหลังการขายที่จำเป็นต้องมีที่สุดในการทำระบบ CRM ในองค์กร หรือบริษัทเรา ในตัวระบบนี้จะช่วยให้เราดำเนินงานได้อย่างสะดวก เช่น ลูกค้าซื้อรถยนต์จากบริษัทของเรา วันที่ xx หลังจากนั้นเราจะมาคำนวนวันที่ลูกค้าควรจะเปลี่ยนนำมันเครื่อง หรือ ควรจะเข้ามาตรวจเช็คสภาพรถ ตรงจุดนี้พนักงานจะสามารถนำเสนอการบริการโดยผ่านช่องทาง Email หรือ การโทรเเจ้งการบริการที่ทางบริษัทเรามีให้บริการให้กับลูกค้าได้ซึ่งจะเพิ่ม โอกาสที่ในการขายเป็นอย่างยิ่ง เเละเพิ่มโอกาสที่จะได้ลูกค้าหรือบริษัทเป็นลูกค้าประจำก็จะมีมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่าง โปรแกรมระบบ CRM ระบบจัดการเเละบริหารงานบริการลูกค้า

     ระบบจัดการเเละบริหารงานขาย
     ใน ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลของว่าทีลูกค้าตั้งเเต่เมื่อมีลูกค้าโทรศัพท์ติดต่อ เข้ามาพนักงานจะเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรือ Email ที่จะติดต่อกลับได้ เเละที่สำคัญคือเก็บความต้องการของลูกค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ลูกค้าต้องการทราบรายละเอียด ความชอบในตัวสินค้าประเภทต่างๆ เวลาที่สามารถติดต่อกลับลูกค้า หรือ เวลาที่ลูกค้าสะดวกคุย ซึ่งจุดนี้พนักงานรับโทรศัพท์สามารถจะจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบเพื่อให้ Sale หรือเเผนกขายสินค้าทำการติดต่อกลับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วยของข้อมูลติดต่อเเละความต้องการของลูกค้าต่างๆ สามารถช่วยวางแผนการติดต่อเเต่ละคนได้ นอกจากนี้ยังสามารถวางเเผนเส้นทางการพบลูกค้าได้จากที่อยู่ของลูกค้าได้กรณี ที่จะต้องเข้าไปเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าอีกด้วย เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า (Oder) ระบบจะมีการประมาณการโอกาสที่จะเกิดจากลูกค้าได้เป็นเปอร์เซ็นออกมาให้เห็น ว่าเราอาจจะได้ลูกค้าใหม่กี่เปอร์เซ็น รวมถึงถ้าขายสินค้าได้จะมียอดขายที่เกิดขึ้นจำนวนเท่าไหร่ เเละสามารถประมาณการไปถึง stock (คลังสินค้า) ได้ นอกจากนั้นเราควรเก็บเเหล่งข้อมูลที่ลูกค้าทราบข้อมูลเเละติดต่อเข้ามาทาง บริษัท คำติชมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์เเละพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ได้มีประสิทธิภาพเเละดียิ่ง ขึ้น ใน ส่วนระบบจัดการเเละบริหารงานขายในลักษณะตามตัวอย่างนี้ถ้าบริษัทไหนมีการ ใช้งานระบบ Odoo9 หรือ OenpERP อยู่เเล้วสามารถลง Module เสริมได้ หรือถ้าต้องการ customize ระบบให้ดัชียิ่งขึ้น สามารถติดต่อบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด คลิกดูรายละเอียดได้ บริการพัฒนา Module OpenERP

ตัวอย่าง โปรแกรมระบบ CRM ระบบจัดการเเละบริหารงานขาย

     ระบบจัดการเเละบริหารการตลาด
     ส่วน ของการตลาดจะเป็นระบบที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำงานในส่วนนี้ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ มาทำการวิเคราะห์เพื่อมากำหนดเป้าหมา โดยยึดเอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามทีคาดการณ์ไว้ ในบางช่วงเวลาบริษัทเราอาจจะต้องมีการจัด Campaign เอาใจให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าครบตามจำนวน xaxx ภายในเวลา xaxx โดยสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่สมัครบัตร xaxx ของเราจะสามารถซื้อสินค้าได้ราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งระบบในส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ ทำให้การบริหารงานสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

     นอกจากนั้น โปรแกรมระบบ CRM ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้รองรับการกับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ทุกทีทุกเวลา ทำให้โปรแกรมระบบ CRM มีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก สะดวกเเละรวดเร็จใช้งานได้ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม พร้อมที่จะให้ข้อมูลลูกค้าได้ทันที
     ใน ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB