BPM บีพีเอ็ม หรือ Business Process Model บิสซิเนส โพรเซส โมเดล
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

BPM : Business Process Model (บีพีเอ็ม : บิสซิเนส โพรเซส โมเดล)

BPM บีพีเอ็ม หรือ Business Process Model บิสซิเนส โพรเซส โมเดล
BPM บีพีเอ็ม หรือ Business Process Model บิสซิเนส โพรเซส โมเดล


     ในขั้นตอนของการออกแบบระบบสำหรับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จะมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ นั่นคือการออกแบบระบบ อย่างระบบ ERP(อีอาร์พี) หรือ CRM(ซีอาร์เอ็ม) ก็ตาม หากในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกันกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ นอกจากจะทำให้การพัฒนาล่าช้าแล้วยังอาจจะได้งานที่ออกมาไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย เพื่อช่วยลดปัญหาในขั้นตอนนี้ ก็ได้มีการนำแผนภาพมาใช้เป็นสื่อกลาง เพื่อให้ผู้พัฒนากับลูกค้าเข้าใจได้ตรงกัน

     Business Process Model หรือ BPM คือเครื่องมือสำหรับใช้อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจ ในรูปแบบของแผนภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ไม่จำกัดว่าจะอยู่ในรูปแบบใด แต่ต้องแสดงให้เข้าใจตรงกันได้ แผนภาพที่รู้จักกันดีก็จะเป็น Flow Chart (โฟลวชาร์ท) แต่ก็ยังคงเข้าใจกันได้แค่ในกลุ่มนักพัฒนาเท่านั้น หากเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความรู้ด้านไอทีมาก่อนอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจ เพราะยังคงติดกับเงื่อนไขเชิงโปรแกรมมากเกินไป แผนภาพอีกตัวหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายกว่า Flow chart คือ Cross Functional Diagram (ครอส ฟังชั่นนอล ไดอะแกรม) พัฒนาต่อมาจาก Flow Chart โดยเพิ่มความสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอนลงไปให้ชัดเจน เน้นไปที่ว่าใครเป็นผู้รับชอบ และรับผิดชอบสิ่งใด เมื่อไหร่ แผนภาพที่นิยมใช้มากที่สุดในการทำ BPM คือ BPMN: Business Process Model and Notation (บีพีเอ็มเอ็น: บิสซิเนส โพรเซส โมเดล แอนด์ โนเทชั่น) เป็นแผนภาพที่ประยุกต์มาจาก Cross Functional Diagram โดย BPMN จะมีสัญลักษณ์ และ รูปทรงต่างๆที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานสำหรับใช้อธิบายกระบวนการ ปัจจุบันมาตรฐานของ BPMN คือ 2.0


     ข้อดีของการใช้แผนภาพ BPMN (บีพีเอ็มเอ็น)
     - BPMN มีสัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน สามารถเข้าใจได้ตรงกัน
     - เข้าใจง่าย เพราะเน้นไปที่กระบวนการ ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ (เป็นข้อดีของ Cross Functional Diagram)
     - เมื่อเข้าใจตรงกัน ลูกค้าก็มั่นใจได้ว่าจะได้ระบบตรงความต้องการ

     สำหรับการพัฒนาระบบ ERP, CRM ของทางบริษัท เอ็ม. ดี. ซอฟต์ เราก็ได้มีการนำแผนภาพ BPMN มาใช้ในขั้นตอนออกแบบระบบ เพื่อลดข้อผิดพลาดและมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้งานที่ตรงกับความต้องการ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ ถามข้อมูลบริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด หรือโทร 08-1619-8579 ค่ะ  

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo