แนะนำฟีเจอร์ระบบ ERP  บริหารจัดการยานพาหนะขององค์กร (Module Fleet Management) ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆของยานพาหนะขององค์กรในวันที่ซื้อพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นชื่อรุ่น สี...
ใช้งานง่าย ครบถ้วนทุกฟังช์กั่น ทั้งฝั่งรับ จ่าย บัญชี การผลิตเเละคลังสินค้า สมบัติที่ครบถ้วนเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการทำงานหลายขั้นตอนโดยประกอบไปด้วยโมดูล ( Module )  
โปรแกรมจัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ได้อย่างอิสระ การจัดการข้อมูลผู้จัดจำหน่าย (Supplier) คือ ระบบที่บันทึกข้อมูล การติดต่อ หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่...
                แนะนำฟีเจอร์ระบบ ERP สำหรับธุรกิจจำหน่ายและผลิตสมุนไพร สำหรับแผนกขายสามารถทำการจำหน่ายสินค้าในหน้าเว็บไซต์ และสามารถจำหน่ายสินค้าในร้านสาขาได้ โดยในการทำรายการขายสินค้าแต่ละรายการ...
  เมื่อแผนกจัดซื้อมีการยื่นยัน (Confirm Order) การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเเล้วระบบจะตั้งใบเเจ้งหนี้ (Supplier Invoice) ให้กับทางบัญชีโดยอัตโนมัติ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน...