ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน Odoo - ลัดขั้นตอนการขาย Quotation ไปรับชําระ ในขั้นตอนเดียว - เพิ่ม Tracking หน้ารายการส่งของ - ใบปะหน้ากล่อง และใบคุมรับสินค้าประจําวันให้บริษัทขนส่ง  -...
Features Odoo ฟีเจอร์ โอดู ในระบบ ERP (อีอาร์พี) มีอะไรใหม่ มาดูกัน   Features Odoo มีอะไรใหม่     สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Odoo 8 หรือชื่อเดิมคือ OpenERP นี้คือระบบ CMS (Web Content Management...