ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน OpenERP - รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, - ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย - ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - ใบแจ้งหนี้ - รายงาน ภงด. 3 - รายงาน ภงด. 53 - ใบวางบิล - ใบคำสั่งซื้อ (PO) -...