ธุรกิจที่มีการซื้อ - ขายหรือให้บริการจะมีการตลาดต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น การแจกของแถม หรือการให้ส่วนลด และหากลูกค้าที่เป็นสมาชิกของกิจการนั้น ๆ แล้ว...
            สำหรับระบบเชื่อมต่อการทำงานระบบ ERP กับอุปกรณ์ต่างๆ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ เพราะสามารถที่จะซิงข้อมูล, อ่าน บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงระบบได้อย่างอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์...
ระบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)                 แนะนำฟีเจอร์ระบบ ERP  ระบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) การทำงานของแผนกทรัพยากรมนุษย์...
เมื่อกิจการมีการขายสินค้าและบริการกับลูกค้า สิ่งที่กิจการต้องทำคือสร้างใบแจ้งหนี้และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำคือ การทำสัญญาหรือการสร้าง Contracts ของลูกค้ารายใหม่ในระบบ MDSOFT ERP หรือ MDERP...
ระบบบริการคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) ระบบบริหารข้อมูลลูกค้าธุรกิจ e-commerce จัดการสัญญาที่ให้บริการ ,สินค้าของลูกค้า,การแพ็คสินค้าและจัดส่งสินค้าผู้รับมอบสินค้า...
                แนะนำฟีเจอร์ระบบ ERP  บริหารจัดการยานพาหนะขององค์กร (Module Fleet Management) ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆของยานพาหนะขององค์กรในวันที่ซื้อพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นชื่อรุ่น สี...