โปรแกรม LMS สำหรับสร้างระบบ E-learning
โปรแกรม LMS สำหรับสร้างระบบ E-learning
โปรแกรม LMS สำหรับสร้างระบบ E-learning
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

LMS ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับสร้างระบบ e-learning  สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง เหมาะกับการนำไปใช้งานภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ LMS สามารถใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ และใช้สำหรับสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ การนำระบบ LMS มาใช้งานนั้นจะช่วยให้พนักงานภายในองค์กรหรือนักเรียน นักศึกษา สามารถทำการเรียนรู้เนื้อหาได้ในเวลาที่ต้องการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนหรือผู้เข้าอบรมมากขึ้น

Feature การทำงานของระบบ

จัดหมวดหมู่ให้กับคอร์สเรียน

 

 

จัดหมวดหมู่ให้กับคอร์สเรียน

หากคุณมีคอร์สเรียนหลายคอร์ส สามารถแบ่งคอร์สเรียนออกเป็นหมวดหมู่ได้ สร้างความเป็นระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าอบรม

 

 

 

สร้างโปรไฟล์ผู้สอน

สามารถสร้างข้อมูลของอาจารย์ หรือผู้ที่ทำการสอนในแต่ละวิชาได้ โดยจะแสดงชื่อผู้สอน วิชาหรือความสามารถที่ถนัด พร้อมทั้งแสดงประสบการณ์ทำงานหรือประสบการณ์ในการสอน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้เข้าอบรม

E-Commerce

 

 

 

สร้างโปรไฟล์วิทยากร

สามารถสร้างโปรไฟล์วิทยากรที่จะเป็นผู้ดำเนินการอบรมได้ โดยจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของวิทยากร และแสดงวันที่วิทยากรมีการจัดอบรม

 

 

 

สร้างปฏิทินกิจกรรม

หากมีการจัดกิจกรรมการอบรม สามารถสร้างปฏิทินกิจกรรมต่างๆไว้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตามข้อมูลได้ ช่วยให้ผู้เรียนไม่พลาดงานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนของคุณ

Event

 

 

 

แบบทดสอบวัดความรู้หลังจบคอร์ส

สามารถสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการทดสอบความรู้จากที่ได้เรียนมา เป็นการตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนหรือผู้เข้าอบรม

 

 

 

Certificate รับรองเมื่อเรียนจบ

หากเรียนจนจบคอร์สแล้ว สามารถออกใบ Certificate เพื่อรับรองการเรียนได้ โดยผู้เรียนสามารถนำใบนี้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานตามสายวิชาที่เรียน

 

 

ระบบตะกร้าสินค้าสำหรับจัดเก็บคอร์สเรียนที่สนใจ

มีระบบตะกร้าสินค้า สามารถจัดเก็บคอร์สเรียนที่สนใจ หรือต้องการสั่งซื้อไว้ในตะกร้าสินค้าได้

 

 

 

Dashboard LMS สำหรับแสดงสถิติ

มี Dashboard สำหรับแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด รายได้จากค่าเรียน คอร์สทั้งหมด บทเรียนทั้งหมดที่มี และคอร์สล่าสุดที่ทำการสอน