เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเรียกอีกชื่อว่าบทความ หรือ Article อาร์ติเคิล
เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเรียกอีกชื่อว่าบทความ หรือ Article อาร์ติเคิล
เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเรียกอีกชื่อว่าบทความ หรือ Article อาร์ติเคิล
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเรียกอีกชื่อว่าบทความ หรือ Article อาร์ติเคิล

เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเรียกอีกชื่อว่าบทความ หรือ Article อาร์ติเคิล
เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเรียกอีกชื่อว่าบทความ หรือ Article อาร์ติเคิล

     ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีทางได้การสื่อสาร ได้ทันสมัยมากกว่าเมื่อก่อนมาก ๆ ทำให้การแชร์ประสบการณ์หรือการเผยแพร่ความรู้นั้นทำได้ง่ายและรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก โดยการเผยแพร่บน Website (เว็บไซต์) ในส่วนที่ชื่อว่าเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือเรียกอีก ชื่อว่าบทความ หรือ Article (อาร์ติเคิล) ซึ่งคนที่มาอ่านหรือเยี่ยมชมนั้นจะได้รับประโยชน์จากการเขียนบทความลงเว็บ ไซต์นั่นก็คือ การได้รับความรู้ ความรู้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ความรู้เฉพาะทาง รวมไปถึงเนื้อหาความบันเทิงหรือใช้ในการประกาศจากทางเว็บไซต์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการแชร์ความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ กันได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย

     โดยการเขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือ เรียกอีกชื่อว่าบทความ หรือ Article นั้นในปัจจุบันได้มีเว็บไซต์สำเร็จรูป CMS (ซีเอ็มเอส) ต่างๆที่อำนวยความสะดวกสบายในการเขียนบทความไม่ว่าจะเป็น Joomla (จูมล่า), Wordpress (เวิร์ดเพรส) เป็นต้น โดยการเขียนบทความนั้นจะคล้ายๆกับการทำเอกสารหรือถ้าให้มองเห็นภาพจะคล้ายๆ การพิมพ์บทความบนโปรแกรม Microsoft Word (ไมโครซอฟต์ เวิร์ด) ที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยที่คน เขียนบทความนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียน Code (โค้ด) หรือมีความรู้ทางได้โค้ดเลย ก็ได้

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์สำเร็จรูปได้อำนวยความสะดวก แก่ผู้ดูแลหรือคนสร้างบทความบนเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัท เอ็ม.ดี ซอฟต์ มีบริการดูแลเว็บไซต์ และ บริการพัฒนา Joomla Extension และหากใครสนใจอยากมีความรู้เพิ่มเติมด้านการเขียนคอมโพแนนท์ในจูมล่า ก็ยังมีการจัดอบรม อบรมการพัฒนา Component บน Joomla ด้วย

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด