การพิมพ์เอกสารสำคัญย้อนหลังได้ง่าย คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ ERP
การพิมพ์เอกสารสำคัญย้อนหลังได้ง่าย คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ ERP
การพิมพ์เอกสารสำคัญย้อนหลังได้ง่าย คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ ERP

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

การพิมพ์เอกสารสำคัญย้อนหลังได้ คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ ERP

         ในปัจจุบันการดำเนินงานของธุรกิจจะมีเอกสารยืนยันระหว่างการซื้อ - ขาย ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีหลักฐานเก็บไว้ อาจจะเก็บในรูปแบบของต้นฉบับหรือสำเนา เมื่อผู้ซื้อทำเอกสารสูญหายหรือเอกสารชำรุด ผู้ซื้อสามารถขอสำเนาหลักฐานที่ผู้ขายเก็บไว้ได้ ในกรณีเหล่านี้อาจเกิดได้กับทุกบริษัทที่มีการซื้อ - ขาย ฉะนั้น ผู้ขายจะต้องมีระบบการจัดการกับเอกสารสำคัญๆ แบบนี้ไว้อย่างดี เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อผู้ซื้อต้องการเอกสารก็สามารถออกให้ได้

         ระบบ ERP เป็นอีกระบบหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลในการซื้อ-ขายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคา  ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือรายงานต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ โดยการค้นหาชื่อบริษัท หรือวันที่ที่ทำรายการ ข้อมูลที่ต้องการก็จะแสดงในระบบ ทำให้สะดวกต่อการทำงาน สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ระบบสามารถแนบหลักฐานการโอนเงิน หรือบันทึกข้อความที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารนั้นๆ ได้ เพื่อยืนยันการทำรายการในระบบ เช่น ในการทำรายการรับชำระเงินจากลูกค้า (Customer Payment) เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทางบริษัทลูกค้าได้ชำระเงินแล้วจริงๆ ก็ดูจากหลักฐานการโอนเงินที่แนบไว้ใน Log a note ใต้เอกสารนั้นๆ เป็นต้น เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้  รวมไปถึงระบบสามารถพิมพ์เอกสารออกมาใช้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ในขณะนั้น แต่สามารถพิมพ์เอกสารในเวลาที่ต้องการใ้งานได้ ทำให้เมื่อลูกค้าหรือเจ้าหนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ทางบริษัทสามารถพิมพ์เอกสารนั้นๆ เพื่อส่งให้กับลูกค้าหรือเจ้าหนี้ ถือเป็นการยืนยันว่ามีการทำรายการนั้นจริงๆ 

การพิมพ์เอกสารย้อนหลัง เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการทำธุรกรรมรหะว่างการซื้อ-ขาย เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ ERP
หน้าจอแสดงผลบเสร็จรับเงินที่สามารถพิมพ์เอกสารได้

         นับว่าระบบ ERP มีการทำงานที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของธุรกิจต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในองค์กร ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo