ระบบ เอาใจลูกค้าเก่า ดูแลสมาชิกด้วย ระบบ Loyalty Member Service
ระบบ เอาใจลูกค้าเก่า ดูแลสมาชิกด้วย ระบบ Loyalty Member Service
ระบบ เอาใจลูกค้าเก่า ดูแลสมาชิกด้วย ระบบ Loyalty Member Service
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ระบบดูแลสมาชิกด้วยบริการ Loyalty Member Service

การดูแลสมาชิกด้วยการบริการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่สมาชิก  โดยอาศัยเครื่องมือที่รองรับการเก็บข้อมูลลูกค้า ให้มีความน่าเชื่อถือทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงการดูแลสมาชิกด้วยบริการ Loyalty Member Servic 

            การดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า โดยการบันทึกข้อมูลของลูกค้า เช่น วันเกิด สิ่งที่ลูกค้าชอบ สิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบ เพื่อส่งของกำนันตอบแทนลูกค้า โดยบริษัทอาจบันทึกข้อมูลเหล่านี้ในตอนที่ลูกค้าสมัครสมาชิก เพื่อเก็บข้อมูลไว้ก่อน และทำการจัดส่งสินค้าเป็นของกำนัลจากบริษัท ทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้ แต่บางบริษัทอาจมีนโยบายให้ออกแต้มให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า และมีการสะสมแต้มให้ถึงตามจำนวนที่บริษัทกำหนด เพื่อจะได้นำมาแลกของรางวัลกับทางบริษัท ซึ่งของรางวัลที่ตั้งไว้จะต้องเป็นที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดใจแก่ลูกค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น ทำให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้สะสมแต้มและนำมาใช้แลกของรางวัลที่ต้องการ นอกจากนี้รางวัลที่ให้แลกนั้นจะต้องเหมาะสมและเข้ากับธุรกิจของบริษัทนั้นๆ ด้วย  การดูแลลูกค้าด้วยบริการ Loyalty Member Service  เป็นการเน้นให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการขยายฐานลูกค้า แบบปากต่อปาก ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในการโฆษณาสินค้า นอกจากนี้การดูแลลูกค้ายังถือเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์สินค้าที่จะผลิต และวางแผนการตลาดได้อีกนอนาคต  ทั้งนี้การดูแลสมาชิกด้วยบริการ Loyalty Member Service จะได้ประสิทธิผลนั้น ต้องมีเครื่องมือที่สามารถรองรับการทำงานได้อย่างดี เพื่อสามารถดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆให้สมาชิกของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและเกิดความประทับใจมากที่สุด 

            ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เช่น ระบบการดูแลลูกค้า ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo