ธุรกิจจะเติบโตได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ธุรกิจจะเติบโตได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ธุรกิจจะเติบโตได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ธุรกิจจะเติบโตได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

การสร้างความสัมพันธกับลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายมากขึ้น
การสร้างความสัมพันธกับลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายและฐานลูกค้า

 

        การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางธุรกิจมากมาย ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ เจ้าของธุรกิจจะต้องรู้เท่าทันการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจ นอกจากธุรกิจจะต้องพัฒนาสินค้าให้ดีและจูงใจลูกค้าแล้ว การบริหารการขายให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคก็มีส่วนสำคัญในเพิ่มยอดขายในการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าไปอยู่วงจรการค้าประเภทสินค้าเดียวกัน

        การบริหารการขายสินค้าของฝ่ายขายอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามาช่วย เป็นการรักษาลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า ในส่วนลูกค้าเก่า ทางฝ่ายขายจะต้องดูแลเป็นอย่างดี เพราะลูกค้าเก่าจะสามารถสร้างประวัติชื่อเสียงภาพพจน์ในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่บริษัท และสามารถบอกต่อความรู้สึกที่พึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการไปยังคนอื่นๆ ได้ ถือเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ โดยการรักษาลูกค้าเก่าสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การให้ของรางวัลกับลูกค้าที่มียอดซื้อสินค้าและบริการสูงสุด การลดราคา การแถมสินค้าเมื่อซื้อสินค้าต่างๆ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อรับของรางวัล เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าให้ใช้สินค้าและบริการนั้น เป็นต้น ในส่วนของลูกค้าใหม่ ทางฝ่ายขายจะต้องคอยให้คำปรึกษา แนะนำ สินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด เพราะลูกค้าใหม่ยังไม่รู้จักกับสินค้าและบริการ ดังนั้นจะต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงการเอาใจใส่ของพนักงานขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในครั้งแรก ส่งผลให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาซื้อซ้ำ ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการรักษาลูกค้าใหม่สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าและบริการ มีการให้บริการสินค้าและบริการทดลองใช้ เป็นต้น จากที่กล่าวมาถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะรักษาลูกค้าได้ต่อเนื่องในระยะยาว ทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าและบริการ เมื่อบริษัทขายหลายสินค้า บริษัทก็สามารถแนะนำสินค้าตัวอื่นให้กับลูกค้าได้

        ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า มีข้อดีมากมาย บริษัทจะต้องรู้ข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้อง แม่นยำ โดยจะต้องมีระบบการทำงานที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายขายให้สามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเติบโตไปย่างในต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจประเภทเดียวกัน  ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo