ทำให้ระบบ ปริ้นใบปะหน้าซองจดหมาย บนระบบ ERP ได้มันก็สะดวกดีนะ
ทำให้ระบบ ปริ้นใบปะหน้าซองจดหมาย บนระบบ ERP ได้มันก็สะดวกดีนะ
ทำให้ระบบ ปริ้นใบปะหน้าซองจดหมาย บนระบบ ERP ได้มันก็สะดวกดีนะ
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายบนระบบ ERP

ตัวอย่างแสดงกระบวนการปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายจากระบบ ERP
การปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายจากระบบ ERP

          โดยส่วนใหญ่การปริ้นใบปะหน้าซองจดหมาย จะทำผ่านการเขียนด้วยมือ หรือพิมพ์ผ่าน Microsoft Office ซึ่งจะต้องทำการตั้้งค่าทุกครั้งที่พิมพ์ หรือตั้งใจเขียนเพื่อไม่ให้ผิด เลอะเทอะกับซองจดหมาย ถ้าใช้ในการส่งถึงบุคคลทั่วไปอาจจะไม่เป็นไร แต่ในกรณีที่ส่งเอกสารสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ต้องเป็นทางการ ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีระบบที่่สามารถแก้ไขข้อมูลและปริ้นใบปะหน้าซองจดหมายได้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน

          ระบบ ERP มีความสามารถในการปริ้นใบปะหน้าซองจดหมาย โดยการดึงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของฐานบริษัทลูกค้า หรือผู้จำหน่ายที่เราต้องการจะปริ้นใบปะเพื่อจะส่งเอกสารต่างๆ ไปยังลูกค้า ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่ทุกครั้งที่ต้องการจะปริ้นใบปะหน้าซอง

 

ประโยชน์ของการปริ้นใบปะหน้าซองในระบบ ERP 

- สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทที่่จะพิมพ์ได้ เพียงเข้าไปที่่ชื่่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงผ่านฐานข้อมูลบริษัท ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ก็สามารถปริ้นจากส่วนนี้ได้เช่นกัน

- สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของบริษัทได้ ทำให้ไม่เสียเวลาในการปริ้นเอกสารผิดบ่อยๆ

- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆได้ เช่น การแก้ไขที่อยู่ใหม่ของบริษัท ใครเป็นคนแก้ไข แก้ไขวันไหน เวลาใด 

- ระบบจะตั้งค่าขนาดตัวอักษร  ตำแหน่งที่อยู่หน้าซองจดหมายมาให้เรียบร้อย

 

          ระบบ ERP ถือว่าเหมาะกับการนำไปใช้ในองค์กร เพราะเป็นระบบที่่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากใบปริ้นปะหน้าซองจดหมายแล้ว ระบบยังสามารถปริ้นใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ได้อีกด้วย ถือว่าเป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ทั้งนี้ทาง บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความรู้  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย สามารถตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ต้องการจะใช้งานได้ทุกรูปแบบ ทางบริษัทก็ได้มีการจัด อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ซึ่งสามารถที่จะทำการ ลงทะเบียน เพื่อทำการเข้าอบรม เพื่อทำความรู้จักกับ OpenERP หรือ Odoo แล้วสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมเพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร ตัวอย่างลูกค้า หรือ โทร 08-1619-8579 หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo