ระบบ ERP กับการบริหารจัดการคลังสินค้า
ระบบ ERP กับการบริหารจัดการคลังสินค้า
ระบบ ERP กับการบริหารจัดการคลังสินค้า

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

Warehouse
Warehouse

การบริหารจัดการคลังสินค้า

     ปัจจุบันธุรกิจขายของออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีความนิยม ซึ่งปัญหาของเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ ที่อยู่ในระหว่างขยายกิจการ คือไม่มีระบบรองรับเพื่อจัดการเกี่ยวกับสต๊อคของสินค้า ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาคือ ไม่ทราบจำนวนสต๊อคสินค้าที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการขายสินค้าที่ไม่มีสต๊อค

     ระบบ ERP นอกจากจะมีส่วนของการจัดการส่วนขายแล้ว ยังเป็นระบบที่มีโมดูลคลังสินค้า ที่ใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนสำหรับจัดเก็บข้อมูลสินค้าแต่ละชิ้น กำหนดราคาขาย ราคาต้นทุน สามารถระบุได้ว่า สินค้าประเภทนีี้ ใช้สำหรับขาย หรือซื้อ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสินค้า และเมื่อกำหนดค่าของสินค้าในระบบแล้ว เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา ส่วนคลังสินค้า จะมีส่วนสำหรับรับสินค้าเข้าคลัง โดยการรับสินค้าเข้าคลังนี้ สามารถรับแบบเต็มจำนวน หรือรับสินค้าเข้าบางส่วนก่อนได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการ ซึ่งระบบ ERP ยังสามารถรองรับคลังสินค้าที่มีมากกว่า 1 location ในกรณีที่คลังสินค้ามีหลายจุด เพื่อระบุพิกัดได้ว่า ตำแหน่ง location ของคลังนั้นๆ อยู่ที่จุดใด และต้องการรับสินค้าเข้าที่คลังสินค้าใด และเมื่อมีการขายสินค้าเกิดขึ้น ระบบมีส่วนสำหรับจัดส่งสินค้า โดยสามารถพิมพ์เอกสารสำหรับจัดส่งสินค้าได้ เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งานต่อ ซึ่งหามีการรับและส่งสินค้าในระบบเกิดขึ้น ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูล ทำให้สามารถตรวจสอบสต๊อคออนไลน์ได้ตลอดเวลา จะทำให้การบริการจัดการสต๊อคสินค้าไม่เกิดข้อผิดพลาดและสามารถให้ผู้ใช้งานระบบได้ครั้งละหลายคน

    จะเห็นว่า การนำระบบ ERP ส่วนระบบคลังสินค้าเข้ามาช่วยจัดการสต๊อคสินค้า ทำให้ช่วยลดปัญหาระหว่างการทำงาน และจะทำให้ธุรกิจขายของออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

 

     ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo