ระบบ ERP (อีอาร์พี) กับธุรกิจบริการ
ระบบ ERP (อีอาร์พี) กับธุรกิจบริการ
ระบบ ERP (อีอาร์พี) กับธุรกิจบริการ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
ระบบ ERP กับธุรกิจบริการ
ระบบ ERP กับธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการ

     ปัจจุบัน ความนิยมในการใช้บริการด้านต่างๆ มีอย่างแพร่หลาย ทำให้ธุรกิจด้านการให้บริการเติบโตอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการต่อเติมและซ่อมแซม ธุรกิจบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ธุรกิจบริการทำความสะอาด เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่า บริการเหล่านี้มีความต้องการสูงมากสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ที่มีเวลาไม่เพียงพอในการจัดการได้เอง เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทาง

     ระบบ ERP เป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจบริการได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนสำหรับระบุ Product ที่เป็นรูปแบบของการให้บริการ (service) ซึ่งทำให้ธุรกิจนี้ สามารถเก็บข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลความสนใจของลูกค้าที่โทรเข้ามา (Lead) ข้อมูลการให้บริการ จนถึงการขายเสร็จสิ้น รวมถึงการเรียกเก็บเงินค่าบริการ และมีส่วนของปฏิทินที่ใช้ในการบริการจัดการคิวการเข้าให้บริการในแต่ละสถานที่ ซึ่งทำให้งานให้บริการเกิดข้อผิดพลาดน้อยลงกว่าการจัดการแบบ manual

     จะเห็นว่าการนำระบบ ERP เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้งานเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

     ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo