10 เหตุผล ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบ ERP (อีอาร์พี) ในมุมมองของนักบัญชี
10 เหตุผล ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบ ERP (อีอาร์พี) ในมุมมองของนักบัญชี
10 เหตุผล ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบ ERP (อีอาร์พี) ในมุมมองของนักบัญชี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
10 เหตุผล ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบ ERP (อีอาร์พี) ในมุมมองของนักบัญชี
10 เหตุผล ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบ ERP (อีอาร์พี) ในมุมมองของนักบัญชี

ทำไมต้องเลือกใช้ ระบบ ERP (อีอาร์พี) ?

     ในอดีต การจัดทำบัญชี นักจัดทำบัญชีต้องใช้มือในกาจัดทำบัญชี ลงในสมุดบัญชี และ กระทบยอดด้วยมือ ทำให้อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ในการทำงานได้ ปัจจุบันได้มีการ พัฒนาระบบ ERP (อีอาร์พี) อย่างระบบ OpenERP (โอเพ่นอีอาร์พี) หรือ Odoo (โอดู) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ และ สามารถดูรายงานต่าง ๆ ได้ในทันที ทำให้ฝ่ายบริหาร วางแผนให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการเลือกใช้ระบบ ERP

1. โปรแกรมระบบ ERP ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ และถูกต้อง ทำให้ลดข้อผิดพลาดลงได้และประหยัดเวลา
2. ไม่ต้องใช้บุคลากรในการทำงานเป็นจำนวนมาก ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย
3. โปรแกรมระบบ ERP มีระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข ในกรณีที่ด้าน เดบิต และ เครดิต ไม่เท่ากัน
4. ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขอ่านยาก เพราะถ้าทำบัญชีด้วยมือ ลายมือในการเขียนตัวเลขอาจจะไม่สม่ำเสมอ อาจจะทำให้อ่านยาก
5. โปรแกรมระบบ ERP สามารถออกรายงานได้ทันที และ สามารถออกรายงานย้อนหลังได้
6. โปรแกรมระบบ ERP สามารถทำการบัญทึกบัญชีก่อนที่จะทำการบันทึกยอดยกมาได้ ไม่ต้องเสียเวลาในการรอ เช่น การปิดบัญชีสิ้นปี
7. สามารถดูรายงานงบการเงิน เปรียบเทียบของแต่ละปีได้ ทำให้ฝ่ายบริหารวางแผนให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เมื่อผู้บริการต้องการดูรายงาน ก็สามารถจัดทำได้ทันที และรายงานเป็นไปตามความต้องการของ ฝ่ายบริหาร
9. สามารถกำหนดผู้เข้าใช้งานโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวน และ สามารถกำหนดสิทธิ์ ผู้เข้าใช้งานโปรแกรมระบบ ERP ได้
10. โปรแกรมระบบ ERP สามารถออกรายงานตามที่ กรมสรรพกรกำหนดได้อย่างถูกต้อง เขียนรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ

     ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo