ใช้ระบบ ERP (อีอาร์พี) จัดการที่อยู่ของลูกค้าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ)
ใช้ระบบ ERP (อีอาร์พี) จัดการที่อยู่ของลูกค้าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ)
ใช้ระบบ ERP (อีอาร์พี) จัดการที่อยู่ของลูกค้าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ใช้ระบบ ERP (อีอาร์พี) จัดการที่อยู่ของลูกค้าในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ)

     ในปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีผลต่อชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น แม้กระทั้งการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆก็มีมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการจัดการระบบการขายและระบบต่างๆที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งการจัดการที่อยู่ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าก็เช่นกัน หากมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าจาก Website E-Commerce (เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ) การจัดส่งก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง โดยที่จะต้องจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตามที่อยู่ของลูกค้า ซึ่งในบางกรณีที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าจะเป็นคนละที่อยู่กับที่อยู่ปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ หรือ ใบกำกับภาษี อาจจะส่งแยกกันไป

ตัวอย่าง
     บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด สั่งสินค้า 1 ชิ้น โดยที่จัดส่งใบแจ้งหนี้หรือเอกสารต่างๆไปที่ ส่วนของ Accounting (แอคเคาท์ติ้ง) หรือส่วนของบัญชี โดยสินค้าที่สั่งจะต้องจัดส่งไปที่ ส่วนของ Warehouse (แวร์เฮ้าส์) หรือ ส่วนของคลังสินค้า

Warehouse (แวร์เฮ้าส์) หรือ คลังสินค้า
Warehouse (แวร์เฮ้าส์) หรือ คลังสินค้า

ตัวอย่างหน้าใบส่งสินค้า
     ระบบสามารถนำข้อมูลที่กรอกไว้ว่าเป็นที่อยู่ในการจัดส่งมาทำเป็นใบส่งของ

ใบส่งของ
ใบส่งของ

ตามตัวอย่างข้างต้น เป็นการจัดการของระบบ ERP (อีอาร์พี) การทำงานในส่วนนี้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับการทำงานในส่วยของ website หรือ E-Commerce ได้ เพื่อเป็นช่องทางการขยายธุรกิจ

ข้อดี
- แยกที่อยู่เป็นสัดส่วนชัดเจน เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่จัดส่งของ ที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
- เมื่อแยกที่อยู่ในการจัดส่งจัดเจน จะลดการผิดพลาดในการจัดส่ง

    ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการใช้งาน สำหรับใครที่ต้องการทำความรู้จักเพิ่มเติมระบบ ERP ของ Odoo สามารถทำอะไรได้บ้าง ทางบริษัทก็ได้มีการจัด อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร ซึ่งสามารถที่จะทำการ ลงทะเบียน เพื่อทำการเข้าอบรม เพื่อทำความรู้จักกับ OpenERP หรือ Odoo แล้วสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมเพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo