CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ วินาศภัย เเละอื่นๆ
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ วินาศภัย เเละอื่นๆ
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ วินาศภัย เเละอื่นๆ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ วินาศภัย เเละอื่นๆ
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ วินาศภัย เเละอื่นๆ

CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ วินาศภัย เเละอื่นๆ

     ปัจจุบันธุรกิจประกัน มีอัตราการขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง เเต่ก็มีความเเข่งขันกันสูงเเละมีความไม่เเน่นอนสูง ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ต้องมีกลยุทธ์เพื่อการได้มาซึ่งลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ หรือ การรักษาลูกค้าปัจจุบันให้ใช้บริการต่อไป

     ในอดีตการขายประกันจะถูกจำกัดอยู่เเต่เฉพาะบริษัทเท่านั้น เเต่ปัจจุบันไม่ว่าคุณจะผ่อนรถยนต์สักคันหนึ่ง ผ่อนบ้านสักหลัง หรือเเม้เเต่คุณจะเปิดบัญชี ล้วนเเล้วเเต่จะมีการขายประกันประกอบควบคู่ไปด้วยกัน จึงทำให้เกิดคู่เเข่งทั้งทางตรงเเละทางอ้อมมากขั้น ลูกค้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจไปซื้อบริการของริษัทอื่นๆได้ยิ่งมากขึ้น

     การนำเอาระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) มาใช้งานธุรกิจประกัน..ชีวิต ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยปกติเเล้วบริษัทประกันภัยจะมีข้อมูลลูกค้าเเต่ละราย เช่ย ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร email (อีเมล์) กรรมธรรม์ประวัติการเคลม ประวัติการชำระเงิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่กระจายไปยังระบบต่างๆ ได้เช่น ระบบเคลมสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบบิลลิ่ง ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่เกิดความต่อเนื่องของข้อมูลอาจจะทำให้เสียโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการได้ เเต่ถ้าหากเรานำเอาระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) มาเป็นศูนย์กลางในการทำธุรกิจ โดยเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เพื่อให้พนักงานทุกคน สามารถนำข้อมูลความสนใจ หรือข้อมูลต่างๆ ไปเสนอขายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเเละทันเวลา เช่น ข้อมูลโปรโมทชั่นที่ลูกค้าเคยให้ความสนใจ เจ้าหน้าที่คอลล์เซ็นเตอร์ หรือตัวแทนขายสามารถที่จะดึงข้อมูลลูกค้าเพื่อทำการเสนอขายบริการหรือสินค้าได้ตรงจุดเป้าหมายซึ่งจะเป็นการรักษาลูกกค้าที่ดียิ่งขึ้น หรือจะเป็นระบบบิลลิ่ง Billing ช่วยให้จัดทำใบแจ้งหนี้ หรือรับชำระเงิน ทำข้อมูลการชำระเงิน Real -time (เรียลไทม์) สามารถทำงานได้ไวเเละสะดวกยิ่งขึ้น ลูกค้าก็ยิ่งชอบ ทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในยอดขายเเละกำไรมากขึ้น

     นอกจากนี้ การนำเอาระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) มาใช้งานธุรกิจประกัน..ชีวิต ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในบริษัทเเละยังเราสามารถประหยัดค่าสื่อโฆษณาในการหาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้นทุนค่อยข้างสูงกว่ามาก ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการจัดการการตลาด Marketing Management (มาร์เก็ตติ้ง เมแนจเม้นท์)CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Programระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารลูกค้า

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBBพัฒนาระบบ CRM