CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับระบบบริหารงานขาย Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น)
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับระบบบริหารงานขาย Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น)
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับระบบบริหารงานขาย Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับระบบบริหารงานขาย Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น)
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับระบบบริหารงานขาย Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น)

CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับระบบบริหารงานขาย Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น)

     ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงบริษัทหรือองค์กรใดที่มีการบริหารจัดการการทำงานได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าก็ย่อมที่จะเติบโตอยู่เหนือคู่แข่งขัน การนำเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) มาใช้เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและไม่เปลี่ยนแปลงไปบริษัทอื่นจึงเป็นสิ่งจำเป็น วันนี้ เอ็ม.ดี.ซอฟต์ เลยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) อย่าง Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น) มาแนะนำให้รู้จักค่ะ

     Sales Force Automation (เซลล์ โฟซ ออโตเมชั่น) เป็นระบบที่ช่วยในการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารทีมงานขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขายโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็น Internet (อินเทอร์เน็ต) หรือ E-mail (อีเมล์) โดยสามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการสั่งซื้อ การจัดการ เรื่องการติดต่อ ประสานงาน การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดสามารถตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายได้รวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาไปกับ ระบบเอกสารที่ต้องทำในแต่ละวันเนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง มากยิ่งขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกในการขายได้เป็นอย่างดียิ่งช่วยทำให้งานขาย สะดวกรวดเร็วเป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง ระบบงานย่อยที่จะต้องมีใน Sales Automation ได้แก่ Lead Management (หลีด เมแนสเม้นท์), Opportunity Management (ออพ็อทยูนิตี้ เมแนสเม้นท์), Order Management (ออเดอร์ เมแนสเม้นท์) และ Stock Management (สต๊อก เมแนสเม้นท์) เป็นต้น

     ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการจัดการการตลาด Marketing Management (มาร์เก็ตติ้ง เมแนจเม้นท์)CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Programระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) เทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารลูกค้า

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBBพัฒนาระบบ CRM