CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการสร้างความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty (คัทโทเมอร์ ลอยแอ็ลทิ)
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการสร้างความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty (คัทโทเมอร์ ลอยแอ็ลทิ)
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการสร้างความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty (คัทโทเมอร์ ลอยแอ็ลทิ)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการสร้างความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty (คัทโทเมอร์ ลอยแอ็ลทิ)
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการสร้างความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty (คัทโทเมอร์ ลอยแอ็ลทิ)

CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการสร้างความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty (คัทโทเมอร์ ลอยแอ็ลทิ)

     CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการสร้างความจงรักภักดี หรือ Customer Loyalty (คัทโทเมอร์ ลอยแอ็ลทิ) อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า หรือการทำ CRM (ซีอาร์เอ็ม) นั้น ส่วนหนึ่งก็คือ การสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรของเรา สินค้าของเรา ฉะนั้น ขบวนการวิเคราะห์ วิจัย และการวางรูปแบบของยุทธศาสตร์ในการสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กรนั้น ข้อมูลต่างๆที่ได้นั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่เข้าถึงส่วนลึกของลูกค้า (Insightful) และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการทำการวิจัยที่ถูกหลักวิธีจึงจะนำข้อมูลนั้นมาทำ CRM (ซีอาร์เอ็ม) เพื่อสร้างความภักดีได้

     มีบริษัทมากมายที่ตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำ CRM (ซีอาร์เอ็ม) แต่หากเขาไม่สามารถมีวิธีในการทำการวิจัยเพื่อหาข้อมูลลูกค้าในส่วนลึกได้นั้น ก็ไม่ผิดอะไรกับข้อมูลขยะที่เราเก็บกันอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนั้น บริษัทที่ปรึกษาด้าน CRM (ซีอาร์เอ็ม) ยังต้องมีความสามารถในการนำเอาความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปรับเปลี่ยนมาเป็นความรู้ หรือการเรียนรู้ในตัวลูกค้า เพื่อที่จะนำความรู้หรือข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างธุรกิจ และทำกำไรต่อองค์กรสูงสุด จึงจะมีประโยชน์นั่นเอง

     ความสำคัญของความจงรักภัคดีของลูกค้า หากมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นก็จะทำให้ลูกค้ามีความจงรักภัคดีกับตราสินค้าบริษัทมากยิ่งขึ้น หากคิดในด้านของต้นทุนถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการหาลูกค้าใหม่

     ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการจัดการการตลาด Marketing Management (มาร์เก็ตติ้ง เมแนจเม้นท์)ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรมวิวัฒนาการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม)

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBBพัฒนาระบบ CRM