CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Program
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Program
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Program

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Program
CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Program

CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับกิจกรรมที่สร้างความภักดีและการรักษาลูกค้า หรือ Loyalty และ Retain Program

     ในยุคปัจจุบันที่มีแบรนด์สินค้าในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกมามากมายหลากหลายยี่ห้อ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ในทางหนึ่งก็นับว่าเป็นข้อดีที่ธุรกิจจะเกิดการแข่งขันกันและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ แต่ในทางกลับกัน ในมุมมองของเจ้าของกิจการเอง การที่มีคู่แข่งมากก็หมายความว่ามีโอกาสที่ลูกค้าจะไม่เลือกแบรนด์ของเราและหันไปเลือกสินค้าแบรนด์อื่นได้ตลอดเวลาเช่นกัน ทำให้ลูกค้าพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเลือกสินค้าของแบรนด์ที่ให้เงื่อนไข (คุณภาพ ราคา ของแถม) ดีกว่าได้ทันที

     การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM (ซีอาร์เอ็ม) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายต่างๆ ของบริษัท โดยข้อมูลต่างนั้นได้มาจากช่องทางการสื่อสาร เช่น ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในฐานข้อมูล, Fax, โทรศัพท์ และ Email (อีเมล์) เป็นต้น

     Loyalty และ Retain Program คืออะไร  Loyalty และ Retain Program เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่อยู่ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับการแยกความแตกต่างตามกลุ่มลูกค้า เช่น การจำแนกประเภทของลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า, ประวัติส่วนตัวของลูกค้า และประวัติการซื้อสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบกิจกรรมลูกค้าย้อนหลัง เพื่อบริษัทจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก เช่น ช่องทางการสื่อสารเหมาะสมที่สุดของลูกค้า แต่ละราย, พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า, และสินค้าที่มีความพิเศษเฉพาะตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย เป็นต้น

ประโยชน์ของการใช่้ Loyalty และ Retain Program

     1. กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกด้านบวกต่อแบรนด์ และพัฒนากลายเป็นความภักดีต่อแบรนด์

     2. ทำให้สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้สามารถดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

     3. ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้จ่ายกับแบรนด์ซ้ำๆ ได้

     ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการจัดการการตลาด Marketing Management (มาร์เก็ตติ้ง เมแนจเม้นท์)ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรมวิวัฒนาการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม)

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBBพัฒนาระบบ CRM