Operational CRM (โอเปอร์เรชั่นแนล ซีอาร์เอ็ม) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
 Operational CRM (โอเปอร์เรชั่นแนล ซีอาร์เอ็ม) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
 Operational CRM (โอเปอร์เรชั่นแนล ซีอาร์เอ็ม) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
 Operational CRM (โอเปอร์เรชั่นแนล ซีอาร์เอ็ม) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
Operational CRM (โอเปอร์เรชั่นแนล ซีอาร์เอ็ม) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

    ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมจากหลายๆบริษัท เพราะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเข้ามาทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การนำ IT มาใช้เพื่อดูแลตลาดเป้าหมายอย่างแม่นยำ และ บางคนก็ให้ความหมายว่า เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้คัดเลือกและจัดการลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าในระยะยาวที่ดีที่สุด

     Operational CRM (โอเปอร์เรชั่นแนล ซีอาร์เอ็ม) คือ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ที่ให้การสนับสนุนแก่กระบวนการธุรกิจที่เป็น “Front Office” ต่างๆ อาทิ การขาย การตลาด และการให้บริการ ปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยทั่วไปจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในประวัติการติดต่อของ ลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดึงเอาข้อมูลของลูกค้ามาดูได้เมื่อจำเป็น ประวัติการติดต่อกับลูกค้าเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการไปรบกวนสอบถามข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง จุดประสงค์ของ CRM (ซีอาร์เอ็ม) ประเภท นี้มีไว้เพื่อบริหารจัดการการรณรงค์สินค้าและบริการ การดำเนินการด้านการตลาด การดำเนินการเพื่อกระตุ้นยอดขาย และระบบบริหารจัดการการขาย 

     ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) สามารถติดต่อทางบริษัท เอ็ม.ดี. ซอฟต์ จำกัด ซึ่งทางเราจะให้ บริการระบบ CRM สำเร็จรูป และบริการพัฒนาระบบ CRM , ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร พร้อมกับการอบรมการใช้งานครบวงจร โดยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ติดต่อเรา หรือจะฝากคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของเราได้ที่ เว็บบอร์ด

บทความที่เกี่ยวข้อง : ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับการจัดการการตลาด Marketing Management (มาร์เก็ตติ้ง เมแนจเม้นท์)ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม) กับ Activity-Based Management (ABM) การบริหารโดยเน้นกิจกรรมวิวัฒนาการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ระบบ CRM (ซีอาร์เอ็ม)

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBBพัฒนาระบบ CRM