Website (เว็บไซต์)กับ Webboard (เว็บบอร์ด) ต่างกันอย่างไร?
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

Website (เว็บไซต์)กับ Webboard (เว็บบอร์ด) ต่างกันอย่างไร?

Website (เว็บไซต์)กับ Webboard (เว็บบอร์ด) ต่างกันอย่างไร?
Website (เว็บไซต์)กับ Webboard (เว็บบอร์ด) ต่างกันอย่างไร?

     ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหรือองค์กรส่วนใหญ่ก็จะมีการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Internet marketing (อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง) เนื่องจากเป็นช่องทางที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยง่าย 

      การสร้าง Website (เว็บไซต์) เพื่อนำเสนอข้อมูลธุรกิจ ส่วนมากข้อมูลที่จะมีภายในเว็บไซต์ ได้แก่ Company Profile, Our Service, Our Product, About Us, Contact U เป็นต้น บทความในการเขียนเพื่อใส่ลงในเว็บไซต์ จะใช้ภาษาในรูปแบบ ที่อ่านดูแล้วเป็นทางการ ซึ่งหากเราเขียนบทความในเชิงสนทนา หรือแบบเป็นกันเอง ก็จะทำให้ Website ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือซึ่งสำหรับ Webboard (เว็บบอร์ด)) เนื้อหาจะเน้นเขียนแบบเป็นกันเองเหมือนเป็นการพูดคุยสนทนาโต้ตอบซึ่งสามารถนำมาใช้ในการให้บริการกับลูกค้าของธุรกิจได้ หรือจะใช้ในการอัพเดตข่าวสารของบริษัทหรือใช้ในการ Support (ซัพพอร์ต) บริการให้กับลูกค้านั่นเอง ดังนั้นจะเห็นว่าเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทมักจะมีเมนู "เว็บบอร์ด" อยู่เสมอ อาจจะเป็นการอัพเดตกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น

Website (เว็บไซต์)กับ Webboard (เว็บบอร์ด)
Website (เว็บไซต์)กับ Webboard (เว็บบอร์ด)

     สรุปก็คือ "หน้าที่หลักของเว็บไซต์ คือมุ่งเน้นที่จะให้ข้อมูลกับคนดูเพียงอย่างเดียว ในขณะที่เว็บบอร์ด จะเพิ่มพูดคุยโต้ตอบกันระหว่างลูกค้ากับองค์กร"

     ทางบริษัท เอ็ม.ดี ซอฟต์ มีบริการดูแลเว็บไซต์ และหากใครที่ต้องการให้เว็บไซต์มีความสามารถที่มากกว่าเว็บไซต์ทั่วๆไปก็มีบริการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP ซึ่งสามารถที่จะสอบถามเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579 ค่ะ

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด