Page Rank หรือ PR การจัดลำดับความสำคัญเว็บไซต์ทั่วโลก จาก Google
Page Rank หรือ PR การจัดลำดับความสำคัญเว็บไซต์ทั่วโลก จาก Google
Page Rank หรือ PR การจัดลำดับความสำคัญเว็บไซต์ทั่วโลก จาก Google
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Page Rank หรือ PR การจัดลำดับความสำคัญเว็บไซต์ทั่วโลก จาก Google

Page Rank หรือ PR การจัดลำดับความสำคัญเว็บไซต์ทั่วโลก จาก Google

     Page Rank หรือ PR คือวิธีการจัดลำดับความสำคัญเว็บไซต์ทั่วโลก จาก Google ซึ่งจะใช้ชื่อว่า Google Page Rank โดยการวัดค่าการจัดลำดับความสำคัญนี้ Google ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ยิ่งตัวเลขสูงเท่าไหร่ ค่า Page Rank หรือ PR จะยิ่งสูง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของเว็บไซต์ที่ดีขึ้นจาก Google

     Page Rank หรือ PR เป็น Factor อีกหนึ่งตัวที่ใช้ในการจัดอันดับของ Google โดยที่ Google ได้ใช้ PageRank เป็นส่วนหนึ่งสำหรับวัดว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญก็ไม่เพียงแต่ใช้ Page Rank หรือ PR และยังมี Factors อื่น ๆ เป็นตัววัดลำดับความสำคัญร่วมด้วย เช่น เนื้อหากับ keyword ในบทความที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

     ส่วนประกอบของ Page Rank หรือ PR ดังต่อไปนี้
     – จำนวน Link จากเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์เรา
     – ค่าของ PageRank ของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงมาหาบทความโดยตรง
     – จำนวน Link ที่ถูกส่งออกจากหน้าเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์เรา

     นอกจาก นี้ Page Rank หรือ PR จะมีระยะเวลาปรับเป็นช่วง ๆ เช่น อาจจะ 3-4 เดือนปรับ 1 ครั้ง เป็นต้น หากเรามีการทำ Backlinks บ่อย ๆ เมื่อ Google มีการปรับค่า Page Rank เว็บไซต์เราก็อาจจะปรับจาก 0 ไปที่ 3, 4 เลยก็ได้ ทางบริษัทก็ได้มีบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ในการบริการดูแลเว็บไซต์สามารถอ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ บริการดูแลเว็บไซต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดูแลเว็บไซต์ ที่นี่

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด