OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว

 

OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว

      OAuth ย่อมาจาก Open Authentication เป็นมาตรฐานสำหรับการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ Hypertext Transfer Protocol(HTTP) โดยสามารถอนุญาตให้ application หนึ่งขอข้อมูลผู้ใช้จากอีก application หนึ่ง และ application ที่เป็นผู้ร้องขอข้อมูลจะไม่ทราบถึงรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานนั้นเลย ตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆและน่าจะเคยเห็นเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วก็คือ
      การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Facebook, Google, Twitter เช่นการเข้าสู่ระบบ OpenERP หรือ เว็บบอร์ด phpBB 3.1 ด้วยบัญชีผู้ใช้ Google ถ้าเว็บนั้นมี OAuth เมื่อเราจะทำการเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆก็แล้วแต่บนเว็บไซท์หรือเว็บบอร์ด เราก็ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่ สามารถทำการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของ Facebook, Google, Twitter ได้เลย เรื่องของความปลอดภัยจะเป็นในลักษณะของ token ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน เมื่อ token หมดอายุก็ต้องร้องขอ token จาก server ต้นทางกันใหม่ ซึ่งปัจจุบัน OAuth ก็ออกเวอร์ชั่น 2 มาให้ใช้งานกันแล้ว
รายชื่อของผู้ให้บริการที่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ผ่าน OAuth ทั้ง v.1 และ v.2
      - Dropbox
      - Facebook
      - GitHub
      - Google
      - Instagram
      - LinkedIn
      - Yahoo!
      - Twitter
      - Tumblr
      - Microsoft และอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ en.wikipedia.org/wiki/List_of_OAuth_providers

สามารถอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักกับ OpenERP ระบบ ERP OpenSource,โปรแกรมเสริมการทำงานเว็บบอร์ด (Extension phpBB)


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo