OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว
OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว
OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว

 

OAuth หรือ Open Authentication เข้าสู่ระบบในคลิกเดียว

      OAuth ย่อมาจาก Open Authentication เป็นมาตรฐานสำหรับการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ Hypertext Transfer Protocol(HTTP) โดยสามารถอนุญาตให้ application หนึ่งขอข้อมูลผู้ใช้จากอีก application หนึ่ง และ application ที่เป็นผู้ร้องขอข้อมูลจะไม่ทราบถึงรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานนั้นเลย ตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆและน่าจะเคยเห็นเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วก็คือ
      การเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Facebook, Google, Twitter เช่นการเข้าสู่ระบบ OpenERP หรือ เว็บบอร์ด phpBB 3.1 ด้วยบัญชีผู้ใช้ Google ถ้าเว็บนั้นมี OAuth เมื่อเราจะทำการเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆก็แล้วแต่บนเว็บไซท์หรือเว็บบอร์ด เราก็ไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกใหม่ สามารถทำการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของ Facebook, Google, Twitter ได้เลย เรื่องของความปลอดภัยจะเป็นในลักษณะของ token ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน เมื่อ token หมดอายุก็ต้องร้องขอ token จาก server ต้นทางกันใหม่ ซึ่งปัจจุบัน OAuth ก็ออกเวอร์ชั่น 2 มาให้ใช้งานกันแล้ว
รายชื่อของผู้ให้บริการที่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ผ่าน OAuth ทั้ง v.1 และ v.2
      - Dropbox
      - Facebook
      - GitHub
      - Google
      - Instagram
      - LinkedIn
      - Yahoo!
      - Twitter
      - Tumblr
      - Microsoft และอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ en.wikipedia.org/wiki/List_of_OAuth_providers

สามารถอ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักกับ OpenERP ระบบ ERP OpenSource,โปรแกรมเสริมการทำงานเว็บบอร์ด (Extension phpBB)


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo