การบัญชี เกี่ยวกับ ธุรกิจการก่อสร้าง
 การบัญชี เกี่ยวกับ ธุรกิจการก่อสร้าง
 การบัญชี เกี่ยวกับ ธุรกิจการก่อสร้าง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

บัญชีกับธุรกิจ การก่อสร้าง

 การบัญชี เกี่ยวกับ ธุรกิจการก่อสร้าง

    การบัญชี เกี่ยวกับ ธุรกิจการก่อสร้าง จะมีวิธีปฏิบัติทางการบัญชี เกี่ยวกับรายได้ และ ต้นทุนของ สัญญาก่อสร้าง ประเด็นหลักทางการบัญชี เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง คือ การปันส่วนรายได้และการรับรู้ต้นทุนให้กับงวดบัญชีที่มีการก่อสร้าง เนื่องจาก ลักษณะ ของงานก่อสร้างส่วนใหญ่ มีวันที่เริ่มต้นก่อสร้าง กับ วันที่สิ้นสุดการก่อสร้าง ต่างรอบบัญชีกัน


    สัญญาก่อสร้าง หมายถึง สัญญาที่ทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียว หรือ ก่อสร้างสินทรัพย์หลายรายการซึ่งมีความสัมพันธ์กัน หรือ ต้องพึ่งพากัน ในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี เป็นต้น

Reference : มาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 สัญญาก่อสร้าง

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ การปรับปรุงรายการทางการบัญชี (Adjusting Entry) , ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คืออะไร


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo