โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมประกอบการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

     ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ป้อนข้อมูลในแบบแสดงรายการที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ผ่านอินเทอร์เน็ต แทนการกรอกแบบแสดงรายการ ที่ยื่นแบบด้วยกระดาษ พร้อมทั้งชําระภาษีโดยใช้คําสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ให้ธนาคารโอนเงินค่าภาษีให้กรมสรรพากร กรณียื่นแบบ โดยไม่มีภาษีต้องชําระตามแบบ หรือขอคืนภาษีไว้ ก็สามารถใช้บริการนี้ได้ เป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การยื่นแบบด้วยกระดาษ และชําระภาษีที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยังคงมี อยู่ตามปกติ ผู้เสียภาษีทุกรายมีสิทธิสมัครใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่กรมสรรพากรเปิดให้บริการได้ เว้นแต่การยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว เท่านั้น โดยจะต้องทําความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน โดยลงนามในเอกสารข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อได้รับ "หมายเลขผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" จากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หากเลือกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-Payment, Internet Banking, Tele/Phone Banking และ Mobile Banking ต้องทําความตกลงกับธนาคารก่อน จึงจะสามารถ ใช้บริการชําระภาษี โดยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
     ซึ่งปัจุบัน กรมสรรพากรได้ เพิ่มช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกใบแนบ  คือ โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ  โปรแกรมซึ่งเหมาะกับผู้จ่ายเงินได้ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าว มาจัดทำเป็นใบแนบ ประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่

      สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน , การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่, ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo