Google Analytics เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของเว็บไซต์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Google Analytics เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของเว็บไซต์

Google Analytics เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของเว็บไซต์


     Google Analytics เป็นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ทราบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ เก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยจะทำงานโดยใช้รหัสคุ้กกี้และ JavaScript เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม รวมไปถึงรายละเอียดของคำสำคัญ (Keyword) ที่เข้ามาผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine) ใดบ้าง โดยจะใช้วิธีการติดตามวิธีการใช้งานของเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงที่มาของผู้ใช้ สิ่งที่กระทำในเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการติดตามข้อมูลของการโฆษณาข้อมูลทั้งหมด จะได้รับการแสดงในรูปแบบรายงานที่สามารถอ่านได้ง่าย แต่ให้รายละเอียดครบถ้วน เข้าใจง่าย และเห็นภาพได้ชัดเจน และสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผนการตลาดของเว็บไซต์ได้อีกด้วย


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด