CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

    CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

     ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือการขายสินค้า E-commerce ความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce  ทำให้การใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่มีความสะดวกสบายมากขึ้น จึงเป็นการดีหากเราสามารถสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานได้เอง โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ในการสร้างเว็บไซต์มากนัก

     CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ โดยจะอยู่ในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้เองโดยที่ไม่ ต้องมีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งมีความสามารถในการ เพิ่ม ลบ และดำเนินการแก้ไขข้อมูลมาในตัว นอกจากนี้ยังมี Extension หรือส่วนเสริมต่างๆ ที่ทำหน้าที่เฉพาะทางซึ่งนอกเหนือจาก Feature การทำงานพื้นฐานของ CMS ที่มีมาให้อยู่แล้วในเบื้องต้น เช่น จากเดิมที่เว็บไซต์สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้ด้วย CMS หากทำการติดตั้ง Extension ในการรับสมัครงาน ก็จะทำให้เว็บไซต์มี Feature สำหรับรับสมัครงานได้ ซึ่งขอบเขตการทำงานของ Feature จะขึ้นอยู่กับ Extension ที่เราทำการติดตั้งเข้ามา โดยจะมีให้เลือกติดตั้งมากมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเว็บไซต์เองได้ โดยที่ไม่ต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งก็มีทั้งในรูปแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย

ข้อดีของ CMS
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ก็สามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้
- บริหารจัดการได้ง่าย เนื่องจากระบบมี Feature ในการจัดการมาให้อยู่แล้ว
- ระบบสามารถติดตั้ง Extension ส่วนเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเว็บไซต์ของเราได้โดยง่าย
- สามารถปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่าย โดยใช้ Theme ที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว
- ใช้เวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ที่น้อยกว่า

แนะนำ CMS
เนื่อง จาก CMS ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็น Joomla ซึ่งก็เป็น CMS ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการสร้างเว็บไซต์ มี Feature การทำงานพื้นฐานตามที่กล่าวมาข้างต้นอย่างครบถ้วนและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ Joomla ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมาถึงเวอร์ชั่น 3.5 แล้ว What’s new in Joomla 3.5

บริการพัฒนา Joomla Extension

เว็บไซต์สำเร็จรูป


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB